MERA

ANG: measure, bar; NEM: Takt, Metrum; FR: mesure; IT: misura.

KM: O možnosti (in potrebi!) razlikovanja mese in metra gl. KR metra.

KR: V ‹L›, 566, so kot sopomenke mere napačno navedeni ANG, FR in MEN pojmi »time« in »tempo«.

PRIM: meter.

‹MELZ›, II, 594.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!