BLOCK CHORDS

ANG: block chords; NEM: block chords, Blockakkorde; FR: block chords; IT: block chords.

ET: ANG block = blok; chords = akordi.

D: »Naziv za ustaljen način igranja klavirja v jazzu, pri katerem se sočasno, z obema rokama, udarjajo akordi z istimi intervalnimi razmerji po celotni klaviaturi, najpogosteje v sekundnih pomikih. Kot sredstvo za oblikovanje zvoka se block chords uporabljajo v aranžmajih za big bande.« (‹HI›, 66–67)

KM: V ‹BASS›, I, 365, in v ‹RIC›, I, 275, je navedeno, da je pojem prvi začel uporabljati Milton Bucker in da se je uporaba razširila v modern jazz. V ‹RAN›, 98, najdemo pojem »block chords harmony«, ki nima nikakršne zveze s pomenom b. c. v D.

KR: Slovenski prevod pojma (kot »blokovski« akord ali akord v bloku) je treba uporabljati skrajno previdno, čeprav ni potrebno, ker je izvirnik povsem jasen tehnični pojem v jazzu. »Block« v b. c. tudi ni povezan z blokom kot delom oblike v skladbi, ki se razlikuje od sekcije.

GL: akord, aranžma, big band, jazz, modern jazz.

‹GRJ›, I, 119; ‹LARE›, 165

Author