ENOINTERVALNA VRSTA, SERIJA

ANG: one interval set

ET: Lat. intervallum = (dobesedno) prostor med dvema prsobranoma, iz predloga inter = izmed in vallum = prsobran (‹KLU›, 334, 335); serija.

D: »(Naziv za) dvanajsttonsko vrsto, serijo, ki se konstruira s ponavljanjem istega intervala. Tako izgleda enointervalna vrsta, ki je nastala s ponavljanjem čiste kvinte.«

(‹FR›, 61).

KM: Enointervalna vrsta, serija nikakor ne more nastati s ponavljanjem kateregakoli intervala. Če ponavljamo malo sekundo, bomo dobili kromatično lestvico; če ponavljamo veliko sekundo, bomo dobili celostopinjsko lestvico, ne pa dvanajsttonske vrste, serije, ker je sedmi ton celostopinjske lestvice zopet enak prvemu. Če ponavljamo malo terco, prav tako ne bomo dobili dvanajsttonske vrste, serije, ker je peti ton enak prvemu, itn.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vseintervalna vrsta, serija.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!