DERIVACIJA, IZVAJANJE

ANG: derivation (technique).

ET: Lat. derivatio = izvajanje, iz derivare = (dobesedno) odvajiti kako tekočino, v prenesenem pomenu: besedo izpeljati iz druge, iz predl. de = od in rivus = potok (‹KLU›, 129, 136).

D: »(Naziv za) konstrukcijo dvanajsttonske vrste, serije s transformacijo segmenta (trikorda, tetrakorda, heksakorda). Vrsta v Webernovem Koncertu za 9 instrumentov, op. 24 (1931–1934) …, je nastala z derivacijo, tako da so drugi, tretji in četrti trikord transponiran rakov obrat (= ROt), transponiran rakov postop (= Rt) in transponiran obrat (= Obt) prvega trikorda, ki je v osnovni obliki (= O):«

GL: agregat (D 2), derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), heksakord, vrsta, serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija, tetrakord, trikord.

PRIM: segmentacija (vrste, serije).

error: Content is protected !!