ROCK OPERA

ANG: rock opera; NEM: Rockoper.

ET: Rock, rock glasba; IT (17. stoletje) opera (in musica) = (dobesedno) glasbeno delo (‹KLU›, 517), tj. (natančneje) odrsko glasbeno delo.

D: »1) Enako kot konceptualni album, torej … obsežna rock skladba na gramofonski plošči (ali kakšnem drugem nosilcu zvoka). – 2) (Naziv za) delo, ki je uglasbeno z rock glasbo. Prvi poskusi koncipiranja scenskih del … skozi rock glasbo izhajajo iz tradicije muzikala: govorjeno besedilo se izmenjuje z glasbenimi vložki. Muzikali, kot sta Viet-Rock Megana Terryja (1966) in Hair, sodijo v rock glasbo očitno zato, ker je v njih moč občutiti glasove hipijev in subkulture, skozi uglajen in naiven izraz … Jesus Christ Superstar je prav tako ostra manipulacija (novo)mističnega, navidez religioznega vala okoli leta 1970, kateremu so se predali … mladi. Poseganje rock glasbenikov po vrstah in oblikah umetniške glasbe je moč opaziti v istem času, usmerjeno pa je tudi k operi. Med najzgodnejše rock opere sodijo S. F. Sorrow The Pretty Things iz leta 1968 (besedilo Phila Maya …), Tommy Petea Townshenda in skupine The Who iz leta 1969 …, Arthur skupine The Kinks, tudi leta 1969, ter Miss Butts skupine The Family Tree … iz leta 1969, morda najboljši primer za to vrsto.« (‹KN›, 176)

KM: Izstopata hrvaški r. o. Gubec-beg (1975) in Grička vještica (1979) I. Krajača-K. Metikoša-M. Prohaske.

KR: Pomen v t. 1 D je redek. Pojem najprej pomeni tisto, kar je podrobneje opisano v t. 2 D, čeprav je skoraj povsem enak rock muzikalu. (V D se kaže prekritičen odnos do tradicije muzikala, ki bi se hotela ločiti od rock kulture, najbrž zato, ker muzikal – po mnenju avtorja D – bolj pripada zabavni glasbi in/ali popularni glasbi kot rocku. Tudi ta nenavadna »sinteza« je ena od vrst pluralizma v glasbi 20. stoletja.)

R. o. ne sodi v glasbeno gledališče v ožjem – in točnem – pomenu tega pojma (gl. KR glasbenega gledališča).

GL: glasbeno gledališče, muzikal, rock, rock glasba.

PRIM: rock muzikal, rock oratorij.

‹HK›,329–331

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!