OBMOČJE ŠUMA

ANG: noiseband; NEM: Geräuschband, Rauschband.

D: 1) »(Naziv za) omejeno območje naključnih frekvenc, do česar navadno pride z obdelavo belega šuma s pasovnim sitom.« (‹FR›, 59)

2) »(Naziv za) šum z določeno pasovno širino, ki je glede na to enak obarvanemu šumu.« (‹EH›, 274)

KM: D sta povsem sopomenski, uporabljata le različne nazive.

O (zanemarljivi) razliki med NEM-pojmoma »Geräusch« in »Rausch(en)« gl. KM šuma.

GL: frekvenčni pas = pas, obarvani šum, pas = frekvenčni pas, šum.

‹H›, 386

Author

Dodaj odgovor