SKUPEK TONOV

NEM: Tonmenge.

ET: Ton.

D: Naziv za zvočno stanje, pri katerem je določena skupina tonov razporejena v horizontalnem in vertikanem smislu na način, da posameznih tonov v tem skupku ne moremo več zaznati, ker v medsebojnih odnosih, v katerih so neprepoznavni, prehajajo v drugo, teksturno, statistično približno kvaliteto.

KM: Pojem izvira iz tipologije serialne glasbe, tj. iz razmerja med točko, skupino in poljem (gl. ‹G›, 83–95; ‹GL›, 67–69; ‹KS›, 145–161; ‹RL›, 868). S. t. se torej pojavlja v skupini in v polju.

KR: Pojem je v dobesedem pomenu nesmiseln, zato pa tudi mogoče odvečen kot tehnični pojem, tj. strokovna beseda: kot je razvidno iz citata iz ‹MI›, I, 245, v KM agregata, pojem postaja opisna, metaforična oznaka. Vendar se lahko glede na razmerje med točko, skupino in poljem v tipologiji serialne glasbe le z njim označijo teksture, katerih sestavni elementi so posamično neslišni.

GL: dvanajsttonsko polje, skupina, skupinska skladba, gostota, sprememba gostote, stopnje gostote, mikropolifonija, permeabilnost, polje, skladanje grozdov = (Clusterkomposition), skladba z grozdi = (Clusterkomposition), statistična glasba, stohastična glasba, struktura, tekstura, ton, tonsko polje, vertikalizacija.

‹G›, 83–88

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!