SINTEZA FREKVENCE Z MODULACIJO

ANG: FM synthesis, frequency modulation synthesis; NEM: Fm–Synthese.

ET: Sinteza zvoka; modulacija; lat. frequentia = pogostost, iz frequens = pogost (‹KLU›, 231).

D: »(Naziv za) sintezo zvoka po načelu modulacije frekvence.« (‹EN›, 85)

GL: algoritemski sintetizator, elektronska glasba, modulacija frekvence = (FM) = (frequency modulation), sinteza zvoka.

PRIM: aditivna sinteza zvoka, subtraktivna sinteza zvoka.

‹DOB›, 168–169

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!