MULTIMETER

ANG: multimeter.

ET: Lat. multus = mnogi, večkraten; meter.

D: »(Naziv za) metrsko shemo, po kateri se v skladbi pogosto spreminja meter, npr. po dveh taktih v 3/4 meri sledi takt v 2/4 meri, potem pa sledijo trije takti v 3/8 meri. Stravinski je pogosto uporablljal multimeter.« (‹APE›, 185)

KM: Naslednji primer je metrska shema začetka Posvetitvenega plesa (izbranke) iz Posvetitve pomadi (1913) Stravinskega:

NOTNI PRIMER

Multimeter je po D isto kot horizontalni polimeter (gl. D 1 polimetra).

KR: V ‹RAN›, 515, se pojavlja pridevnik »multimetric (= multimetrski«), ki je definiran kot nekaj, kar karakterizirajo pogoste spremembe metra. Tukaj se spet mešata horizontalni in vertikalni polimeter. Kakor smo poudarili v KR polimetra, ga po D 1 moramo razumeti v horizontalnem in vertikalnem smislu, iz česar sledi, da je multimeter le sopomenka horizontalnega polimetra.

GL: heterometer = (heterometrija) = (heterometrika), meter.

PRIM: polimeter = (polimterija) = (polimterika), variabilni meter = (spremenjljiva metrika).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!