JUG BAND

ANG: jug band; NEM: Jug Band, IT: jug band.

ET: ANG jug = (glineni) vrč; band.

D: »(Naziv za) instrumentalni ansambel, ki se je razvil med ameriškimi črnci v dvajsetih in tridesetih letih. V bandu se v glavnem uporablja le en vrč … kot basovnsko glasbilo … V bandu se uporabljajo še godala in brenkala ter kako melodično glasbilo, kot npr. orglice ali kazoo. Skupin Dixieland Jug Blowers, od katere izvirajo najstarejši posnetki, je občasno uporabljala tudi dva vrča, npr. v Skip Skat Doodle Do (1926), ali pa celo tri rogove, npr. v Southern Shout (1927). Jazz-klarinetist Johhny Dodds je igral z njimi na nekaterih posnetkih, jazz-pianist Clarence Williams je prav tako rad igral na vrču, npr. v Chizzlin’ Sam (1933). Vrč se najpogosteje povezuje s skupinami, ki izvajajo folk blues. Memphis Jug Band Willa Shadea in Jug Stompers Gusa Cannona … sta najpomembnejša med zgodnjimi bandi … V vaških območjih se je nadaljevala uporaba vrča kot folklornega glasbila, čeprav je v tridesetih letih izgubil priljubljenost na posnetkih. V revivalu folk-glasbe1 v šestdesetih letih so beli izvajalci na kratko ponovno vpeljali jug bande, ki so izvajali glasbo v idiomu bluesa. (‹GR6›, IX, 746)

KM: V ‹HI›, 226 (v geslu „jug»), se poudarja, da vrč kot glasbilo izvira iz afriške folklore, povezuje pa se z washboardom in skiffle bandom ter se poudarja njegov pomen v spremljanju bluesa.

KR: Čeprav pojem očitno temelji na uporabi vrča kot (netipičnega) glasbila, ga še vedno ni primerno prevajati (kot npr. »skupina z vrčem«, »ansambel z vrčem« itn.), tako kot tudi steel band ali washboard band . Kakor se vidi iz prevoda D, je bilo vseeno treba »jug« kot glasbilo prevesti v slovenščino. V večjem delu konsultirane literature se pojem uporablja v izvirni ANG obliki.

1 V izvirniku piše »folk music«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk-sloga.

GL: band, blues, jazz.

PRIM: skiffle, skiffle band, skiffle group, steel band, washboard, washboard band.

‹BASS›, I, 256; ‹GRI›, II, 334; ‹GRJ›, I, 639; ‹RAN›, 442

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!