NEW WAVE = NOVI VAL

ANG: new wave, New Wave, New Wave 1975; NEM: new Wave, New Wave, andere Art von Rock; FR: new wave, New Wave, autre forme de rock; IT: new wave, New Wave, altra forma di Rock.

ET: ANG = novi val.

D: 1) »(Splošni naziv za) rock glasbo, ki jo igrajo mnogi angleški in ameriški bandi iz poznih sedemdesetih let. Pojem se nanaša na različne sloge, katerih neposredni predhodnik je punk rock, njihove oblike in ritmi neposredno izhajajo iz rock and rolIa petdesetih in šestdesetih let. Novi val se je začel v pubih in malih klubih kot reakcija na heavy metal …, vendar so prednost dajali enostavnejši obliki (formi). Pomembni predstavniki so: Elvis Costello, Graham Parker, Dave Edmunds, Patti Smith, Talking Heads in Brian Eno.« (‹RAN›, 539)

2) »Pojem, ki se pogosto nanaša na jazz, ki ga igrajo glasbeniki, kot so John Coltrane, Don Cherry, Ornette Coleman, Charles Taylor, Charlie Mingus in Eric Dolphy, v katerem pa se, kot vir okvirja za improvizacijo, doseže določena svoboda v izogib tradicionalnim akordnim … obrazcem in formi. Namesto tega je poudarek na melodiji …, vključujoč obilno uporabo mikrostopinj. Poleg tega so se pogosto prevzemale tudi modifikacije na glasbilih, da bi dosegli nova sredstva za proizvodnjo zvoka. Gibanje se je začelo v šestdesetih letih.« (‹FR›,58–59)

KM: Pojmi v NEM, FR in IT (kot tudi »New Wave 1975« v ANG), ki se razlikujejo od ANG-izvirnika, so ponujeni v ‹BR›, 236–237, kot svojevrstno tolmačenje izvirnika v smislu D 1, pri čemer bi morali poudariti, da ne gre za obliko (formo), ampak vrsto (rocka).

Pisanje z veliko začetnico v slovenščini ni smiselno.

KR: N. v. je precej izrabljen pojem. V D sta izbrana dva najbolj očitna pomena, sicer pa je pomen iz D 1 najpogosteje v rabi. (Napačno bi bilo misliti, da je tudi v tem smislu, torej v terminologiji rock glasbe, n. v. enopomenski pojem. V ‹HI›, 316, sta ponujeni dve D: »Od leta 1976/77 nediferencirano rabljen naziv za 1) punk rock, ki se navezuje na hard rock in na heavy rock, ter za 2) način muziciranja v rock glasbi, ki se osvobaja ‘preelektroniziranja’ … in teži k naravnemu električno amplificiranemu instrumentalnemu zvoku.«) Pojem se po pomenu v D 2 (v povezavi z nekaterimi pojavi v jazzu) zelo redko uporablja (npr. v tako kompetentnem priročniku, kot je ‹GRJ›, ga sploh ni). Namesto njega je veliko bolj popularen free jazz .

GL: jazz, freejazz, pop, pop glasba, popularna glasba, punk (rock), rock and roll, rock, rock glasba.

‹HK›, 258–261; ‹KN›, 142–143

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!