MEŠANICA TONOV

ANG: tone mixture, sound mixture (gl. KR); NEM: Tongemisch, Klanggemisch (gl. KR); FR: mélange des sons sinusoïdaux, mixage; IT: mistura.

ET: Ton.

D: »Po uradni … definiciji Nemškega urada za norme (DIN 1320) (naziv za) ‘zvok1, ki je sestavljen iz tonov katerekoli frekvence’. Za razliko od harmonsko proporcionalnega tona (zvoka1) pri mešanici tonov, ki je sestavljena iz sinusnih tonov, parcialni toni ne sodijo med naravne zvoke2. Mešanice tonov niso identične z akordom. V instrumentalni glasbi obstajajo mešanice tonov le v značilnostih udarca (gl. vnihavanje) in odzvena (pri zvonovih, ceveh, ploščah, palicah – gl. iznihavanje). Elektronsko pa se lahko mešanice tonov proizvede v vsakem dinamični in stacionarni zvočni obliki. Zvokovni značaj3 mešanice tonov določa število in razmik neharmonskih parcialov.« (‹EH›, 357)

KR: Med tujimi ekvivalenti pojma najdemo kaos. V ‹BR›, 46–47 in ‹P›, 333 (kjer se »tonska zmes« izenačuje z »zvočno zmesjo«) ni nobene razlike med mešanico tonov in mešanico zvokov, kar je površno. Tako v ‹BR›, 46–47, kot tudi v ‹P›, 333, je z NEM-pojmom »Tongemisch« izenačen pojem »Klanggemisch«. V ‹BR›, 46, je z ANG-pojmom »tone mixture« izenačena »sound mixture«. Z ANG-pojmom »tone mixture« se drugače srečamo v ‹L›, 591, ‹LEU›, 371, in ‹P›, 333, kjer je jasno predstavljena razlika med mešanico tonov in mešanico zvokov. FR- in IT- pojma (iz ‹BR›, 46–47, ‹L›, 591, in ‹P›, 333) imata splošni pomen in zagotovo ne ustrezata mešanici tonov kot tehničnem pojmu in/ali strokovnem izrazu iz termonologije elektronske glasbe. To lahko sklepamo iz specifikacije pomena IT-pojma »mistura« v ‹L›, 591: »rezultat nekega mešanja (= risultato di un missaggio«). Ta kaos posebej jasno opozarja na to, da mešanica tonov ni sopomenka mešanice zvokov.

GL: elektronska glasba, skladba iz sinusnih tonov, šum, ton, zvok.

PRIM: mešanica zvokov.

‹G›, 30, 66; ‹HI›, 480; ‹M›, 555; ‹POU›, 196–199

1 V izvirniku je navedeno »Schall«. O razliki v pomenu NEM pojmov »Klang« in »Schall« gl. D 1–3 in KM zvoka.

2 V izvirniku piše »Klangcharakter«.

3 V izvirniku je navedeno »Schall«. O razliki v pomenu NEM pojmov »Klang« in »Schall« gl. D 1–3 in KM zvoka.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!