VIŠINA (TONA)

ANG: pitch, pitch–level; NEM: Tonhöhe; FR: hauteur (du son); IT: altezza (del suono).

ET: Ton.

D: »(Naziv za) osnovno lastnost tona … poleg jakosti, barve intenzitete.« (‹MELZ›, III, 677)

KR: V D trajanja (tona) so kot njegove »osnovne lastnosti« omenjene v. t., intenziteta (tona) in trajanje (tona). Barva je izpuščena, saj v akustičnem smislu ni parameter (gl. KM zvokov(n)e barve). V D je torej izpuščena intenziteta (tona) kot »osnovna lastnost« oziroma parameter (v smislu izrazja serialne tehnike). Pri razlikovanje med »intenziteto (tona) in »jakostjo« se misli na razliko v v akustiki (‹EH›, 150, 187; gl. KM jakosti), vendar oba pojma (jakost in intenziteto) kot posebni gesli nista obdelani v ‹MELZ›.

Kot pojem iz akustike je v. t. znotraj izrazja serialne glasbe eden enakovrednih parametrov, ki skupaj z intenziteto (tona), trajanjem (tona) in zvočno barvo podlegajo predurejanju gradiva s serialnimi postopki. V vsakdanjem govoru ton pravzaprav pomeni višino tona, vendar se v izrazju serialne glasbe z omembo v. t. pravzaprav poudarja njegov parametrski značaj.

GL: razred notne višine = (tonski razred), makročas/mikročas, parameter, serija višine (tona), sirena, ton.

PRIM: intenziteta (tona) = (dinamika) = (jakost), trajanje (tona) , višina zvoka, zvokov(n)a barva.

‹APE›, 227; ‹BASS›, I, 24–26; ‹BKR›, IV, 251; ‹BOSS›, 61–62; ‹CH›, 300; ‹DOB›, 2–3; ‹EH›, 357–358; ‹G›, 35–36; ‹GRI›, III, 122–129; ‹GR6›, XVI, 779–786; ‹GUI›, 43–46; ‹HI›, 481; ‹HO›, 460–461; ‹L›, 592; ‹LARE›, 719; ‹M›, 16; ‹MI›, II, 716; ‹P›, 364; ‹RAN›, 638–640; ‹RL›, 964–966

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!