KRAUT ROCK

ANG: kraut rock; NEM: Kraut Rock, Krautrock.

ET: NEM Kraut = (kisl) zelje; rock, rock glasba.

D: »Kraut rock je izraz s katerim Britanci s prijazno prevzetnostjo imenujejo nemško, včasih pa tudi nizozemsko in francosko rock glasbo.« (‹KN›, 117).

KR: Kraut rock ni natančen tehnični pojem niti strokovni izraz (gre bolj za določen žargon rock glasbe), se pa pogosto uporablja v anglosaškem prostoru za poudarjanje domnevnih razlik med izvirno – torej anglosaško – in »tisto drugo« rock glasbo. Iz nejasnosti teh razlik izhaja tudi nenatančen pomen pojma.

GL: rock, rock glasba.

‹HK›, 216–217

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!