VIŠINA ZVOKA

NEM: Klanghöhe.

D: Specifičen naziv za vrsto višine tona, ki ga je Schönberg v svoji razpravi o melodiji zvokovnih barv (SCHÖNBERG 1966: 503–504) dokaj nejasno primerjal z zvočno barvo.

KM: Schönberg si prizadeva dokazati, da je zvokov(n)a barva pomembna tudi pri tonu, ena dimenzija te zvokov(n)e barve, po kateri prepoznamo tudi ton, je ravno v. z.

KR: V celotni Schönbergovi razlagi ideje o melodiji zvokov(n)ih barv prevladuje splošna pojmovna zmeda, ki je tudi sicer značilna za njegovo skladateljsko teorijo. Tukaj je še dodatno potencirana, saj Schönberg skorajda ni poznal osnovnih pojmov iz akustike glasbe. (Enako zmedo srečamo pri njegovi razlagi enakovrednosti konsonance in disonance.) Kar si je želel s tem pojmom dokazati, je: glede na to, da že sam ton, vsebuje poleg višine tudi barvo – in to kot v. z. (»višina zvoka ni nič drugega kot zvokov(n)a barva« – SCHÖNBERG 1966: 503) –, bi bila potemtakem logična možnost, da se toni razvrščajo ne glede na višino, temveč glede na barvo oziroma da se namesto višine tona izmenjujejo – kot barve – v. z.

Pojem ima – kot Schönbergova izmišljotina – posebno mesto v razpravah o teoretičnem ozadju melodije zvokovnih barv, sicer pa je povsem neobvezen in tudi neutemeljen v akustiki glasbe, saj ne upošteva dovolj odnosa med tonom, zvokom in šumom, tj. akustične D zvokov(n)e barve.

V ‹L› se omenjajo povsem nepravilne ustreznice za NEM-pojem (ki se sicer pojavlja v prirejeni, vendar enako nerazumljivi obliki, tj. kot »notirana višina zvoka« = »notierte Klanghöhe«): »notated/actual pitch« (ANG), »Hauteur réelle« (FR), »altezza reale« (IT).

GL: melodija zvokovnih barv = (Klangfarbenmelodie), zvokov(n)a barva = barva zvoka = (zvočna barva), zvok.

PRIM: višina (tona).

‹EH›, 161, 162

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!