POLIMODALITETA

ANG: polymodality; NEM: Polymodalität; FR: polymodalité; IT: polimodalità, polimodalismo (gl. KM).

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; modaliteta.

D: 1) »(Naziv za) dva ali več različnih modusov na istem ali na različnih tonalitetnih središčih … Ko se isti modus pojavi sočasno na različnih tonalitetnih središčih, je odlomek politonaliteten in modusen, ne pa tudi polimodusen. Ko se različni modusi pojavijo na različnih tonalitetnih središčih sočasno, je odlomek polimodusen in tudi politonaliteten.« (PERSICHETTI 1961: 38)

2) »(Naziv za) posebno vrsto politonalitete, v kateri so glavne melodijske linije prej modusne kot pa izrazito durske ali molske. Polimodusne harmonije … dosegajo najboljši učinek … v odprti harmoniji v molovi tonaliteti z dorskimi, frigijskimi ali eolskimi konstrukcijami.« (‹SLON›, 1477)

3) Naziv za horizontalno in vertikalno kombiniranje modusov z omejenimi možnostmi transpozicije v skladateljski teoriji in praksi O. Messiaena (gl. MESSIAEN 1944: 61–63).

KM: P. teži k ločevanju od politonalitete, izpostavlja sočasno uporabo vseh lestvičnih sistemov, razen durove in molove tonalitete. Težave v povezavi z razlikovanjem najbolj razkriva D 1, kljub temu da jo je ponudila vrhunska avtoriteta. Iz D 2 je razvidno, da se včasih misli tudi na starogrške oziroma srednjeveške moduse. D 3 zavrača navedeno v ‹EH›, 257, po čemer se p. pri Messiaenu pojavlja šele v povezavi z njegovo klavirsko etudo Mode de valeurs et d’intensités, ki je napisana leta 1949, torej po tem, ko je Messiaen – po D 3 – teoretično pojasnil svoje specifično dojemanje p.

V ‹BASS›, Ill, 679, se pojavlja pojem »polimodalizem« (= »polimodalismo«) kot naziv, ki je povezan z vrnitvijo k stari modaliteti (podobno »novomodalizmu« iz istega vira; gl. KM novomodalitete (= neomodalitete)) in ki pomeni »sočasno uporabo dveh ali več različnih modusov …, npr. pri Posvetitvi pomladi Stravinskega«. V tem pomenu je, poleg problematične ločitve od politonalitete (gl. D 1), diskutabilna tudi oblika s pripono -izem, ki sugerira slog ali obdobje (gl. KM neomodalitete oziroma razpravo o pojmu »neomodalizem« iz istega vira, tj. iz ‹BASS›, Ill, 321).

V ‹CH›, 304, je p. definirana kot »polifonija modusov, v najširšem smislu te besede«, čeprav se v ‹CH›, 302, pomen modusa omejuje samo na durovo in molovo tonalitetno lestvico (gl. KR modusa).

KR: Čeprav vse D pomenijo sočasno kombiniranje dveh ali več modusov, je pojem nesmiseln, če modaliteto razumemo kot splošni naziv za sisteme modusov, karkoli že ti modusi predstavljajo (gl. KR modalitete), sicer pa boljše razlage ni. (Politonaliteta ni sočasno kombiniranje dveh ali več tonusov, temveč dveh ali več tonalitet!)

V prevodu D 1 in 2 sta uporabljeni dve različici pridevniške oblike modusa (»modusni« in »modalen«), kakor se sugerira v KR modusa in modalnosti.

GL: modaliteta.

PRIM: neomodaliteta, (polimodalitetnost) = (polimodalnost), politonaliteta.

‹G›, 58; ‹IM›, 229; ‹JON›, 229; ‹MI›, Ill, 463; ‹RIC›, Ill, 465

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!