OBROČNI MODULATOR = (RING MODULATOR) = (RM)

ANG: ring modulator, ring-modulator, balanced modulator; NEM: Ringmodulator; FR: modulateur à anneau, modulateur en anneau; IT: modulatore ad anello.

ET: Modulator.

D: »(Naziv za) napravo široke uporabe, ki obstaja samostojno ali kot modul kakšnega sintetizatorja, ki iz mešanice dveh virov zvoka proizvaja nove značilnosti. Zanje je značilen neharmonski zvočni spekter, tako dobimo surove, kovinske … zvočne ­strukture, podobne zvoku zvonca ali celo šumu … Na primeru obdelave dveh sinusnih nihajev se lahko opiše način delovanja obročnega modulatorja. Če na oba vhoda naprave privedemo npr. dva sinusna nihaja s frekvenco 500 Hz in 300Hz, ju bo obročni modulator seštel in odštel tako, da se bosta ob izhodu pojavila dva sinusna nihaja z 800 Hz (= 500 + 300 Hz) in 200 Hz (= 500–300 Hz). Predhodnih frekvenc se zaradi dušenja ne sliši večČe enega izmed sinusnih nihajev zamenjamo z nihajem, ki je bogat s parciali (npr . z žagastim nihajem), dobimo vsote in razlike vseh njegovih parcialov z drugim sinusnim nihajem, kar posledično vpliva na spremembe v zvokov(n)em spektru. Mnogo bolj zapleteno se oblikuje zvočni spekter pri obročni modulaciji dveh ali več nihajev, ki so bogati s parciali, ali neharmonskih signalov, ki se bližajo šumu (npr. govora in šuma). S kombinacijo elektronsko proizvedenih nihajev in govora dobimo učinkovito popačenje človeškega glasu, kar se pogosto uporablja kot ‘glas robota’. Obročni modulator omogoča tudi sintezo … harmonskih sinusnih nihajev (ali tudi drugih oblik nihanja), če je ustvarjeno razmerje v celih številih (npr. 2: 3) med frekvencama dveh nihajev, ki ga je treba potem ohraniti tudi pri izvedbi. (Pri sintetizatorju je treba zato oba oscilatorja z nadzorom napetosti, katerih signal vodi v obročni modulator, na enak način upravljati s tipkovnice.)« (‹EN›, 199–200)

GL: elektronska glasba, modul, modulacija, modulator, sintetizator = (synthesizer).

‹BASS›, II, 124; ‹CH›, 294; CHION-REIBEL 1976: 231; ‹CP1›, 242; ‹DOB›, 135–136; ‹EH›, 289–290; ‹FR›, 75–76; ‹GR›, 152; ‹GRI›, III, 249; ‹GR6›, XVI, 45–46; ‹HK›, 323–324; ‹HU›, 85–86; ‹IM›, 322; ‹JON›, 254; ‹KN›, 174; ‹L›, 479; ‹POU›, 203; ‹RAN›, 709; ‹RIC›, II, 124

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!