VSEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

ANG: all–combinatorial set.

ET: Kombinatoričnost; serija.

D: »(Naziv za) dvanajsttonsko vrsto, serijo, ki je konstruirana na način, da prvih šest not (heksakord) vseh njenih transformacij na eni ali več ravneh transpozicije ne ponavlja nobene od prvih šestih not izvirne vrsteVrsta za Tri skladbe za klavir M. Babbitta … je kombinatorična z naslednjimi oblikami vrste

(‹FR›, 3)

KR: V izvirnem zgledu v ‹FR›, 3, je bila napaka v Obt, ki je zgoraj popravljena.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, heksakord, kombinatoričnost, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: kombinatorična vrsta, serija, nekombinatorična vrsta, serija.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!