ELEKTRONSKE ORGLE

ANG: electronic organ; NEM: Elektronenorgel, elektronische Orgel, E-Orgel; FR: orgue electronique; IT: organo elettronico.

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); iz ANG electron (zloženka iz electric = električni in ion = delec, nabit z elektriko) = negativno nabit osnovni delec (‹KLU›, 174); orgle.

D: »(Naziv za) elektronski glasbeni instrument, ki so ga na začetku izdelovali, da bi se približali akustičnim orglam … Za prozvodnjo zvoka so se uporabljala različna sredstva. Prve uspešne elektronske orgle so bile Hammondove orgle, ki uporabljajo rotirajoče tonske valje, ki elektromagnetno proizvajajo oscilirajoči tok. V Wurlitzerjevih orglah se uporabljajo vibrirajoči jezički. Modernejše konstrukcije uporabljajo določeno število oscilatorjev s fiksno višino tona in so v celoti elektronske. Pri vseh vrstah elektronskih orgel se začetni nihaji modificirajo in ojačujejo elektronsko in se prek zvočnikov prenašajo do poslušalca.« (‹RAN›, 283)

KM: Iz D je razvidno, da se v e. o. uvrščajo praktično vse vrste orgel (razen električnih – gl. ‹MELZ›, I, 516–517, oz. op. in KR elektroakustičnih orgel; v ‹GR6›, VI, 110–111, so e. o. sopomenka električnih orgel!), ki vključujejo tudi elektroakustične orgle.

KR: V ‹P›, 75, se – iz nerazumljivih razlogov – kot IT-ustreznica za e. o. navajajo elektroakustične orgle (= »organo elettro-acustico«).

V KR se za elektroakustične orgle predlaga, da se, podobno kot so se elektroakustični glasbeni instrumenti uvrstili v elektronske glasbene instrumente (gl. KM elektronskih glasbenih instrumentov), uvrstijo v e. o. Pojem bi bilo torej treba uporabljati s tako splošnim in skupnim nazivom.

GL: dinamofon = telharmonij, elektrofon (D 1), elektronski glasbeni instrumenti = (elektronski glasbeni instrumenti), fototon = svetlobne orgle (D 1), Hammondove orgle, kaleidofon (D 1), leslie, novakord, orgle, partiturofon, sferofon, svetlobne orgle = fototon, telharmonij = dinamofon, Wurlitzerjeve orgle.

PRIM: elektroakustične orgle, (elektronske orgle).

‹BASS›, III, 490; ‹BKR›, II, 15–16; ‹BKR›, V, 30; ‹DOB›, 114–120; ‹EN›, 68–72; ‹GR›, 69; ‹GRI›, I, 690–692; ‹HI›, 142; ‹HO›, 741; ‹IM›, 112; ‹LARE›, 1165; ‹MGG›, XVI, 51–59; ‹RL›, 255; ‹RUF›, 124

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!