POLIAKORD

ANG: polychord.

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; akord.

D: 1) »(Naziv za) vertikalno zvočnost, ki je sestavljena iz dveh ali več akordičnih struktur, kot so trozvoki ali septakordi.«

(‹FR›, 67)

2) »V glasbi 20. stoletja (naziv za) akord, ki je sestavljen iz dveh ali več enostavnih, večinoma običajnih tipov akorda , kot je npr. trozvok. (Primer je) … akord iz Petruške, sestavljen iz trozvoka C-dura in Fis-dura.« (‹RAN›, 645)

3) »V zaporedju (parcialov) je temeljni ton vedno baza … Parciali si lahko sledijo ne samo od temeljnega tona kot baze, temveč tudi iz samih parcialov. Tako je g parcial, ki s temeljnim tonom c tvori kvinto. Iz tega tona (tj. g) se razvija novo zaporedje parcialov, iz parciala e še eno itn. Če torej enostavni akord na c igramo sočasno z drugim na g in s tretjim na e, nastali kompleks strogo sledi matematičnim načelom parciala

Vsaka manjša skupina tonov ustvarja enotnost iz značilne kvalitete temeljnega tona, medtem ko popolna enotnost skupine (tonov), ki jo lahko imenujemo poliakord, izhaja iz izvirnega temeljnega tona. Uporaba poliharmonije (je uporaba) zaporedja poliakordov … Akordi v poliakordih imajo enak odnos, kot da se igrajo v zaporedju … Akorde v poliakordih je treba medsebojno dovolj razmejiti, da se ne prekrivajo in se medsebojno ne pomešajo; če so prepleteni med seboj, rezultat ni poliakord, temveč zapletena … disonanca. Ko so postavljeni na razumno oddaljenost, ne zvenijo kot zamišljene harmonije, temveč kot enostavne poliharmonije.« (COWELL 1969: 25, 26, 27)

KR: Iz D je razvidno, da je pojem priporočljivo uporabljati edino v pomenu iz skladateljske ­teorije H. Cowella (v kateri – kar je povsem jasno – pojem, kot je biakord, nima kaj iskati): D 1 je treba primerjati z D biakorda, da bi prišli do sklepa, da se pomanjkljivosti pri definiranju prvega pojma prenašajo tudi na drugega. Edino po tem sta ta dva pojma sopomenki (gl. KR biakorda). D 2, če sodimo po ponujenem primeru, tj. po p. iz Petruške, ima p. za posedico bitonalnosti kot podvrste politonalitete (gl. KM bitonalnosti in KR politonalitete), česar namreč v nobenem primeru ne bi mogli trditi za biakord (gl. KR biakorda). Iz D 3 je jasno, da Cowell o p. ne misli niti v okviru kategorij bitonalnosti niti politonalitete, temveč v kategoriji tistega, kar sam zopet imenuje poliharmonija. (»Politonaliteta se danes veliko uporablja, malo pa je dokazov, da se upoštevajo politonalitetni odnosi, ki temeljijo na akustiki.« COWELL 1969: 32)

Pojem je torej edino priporočljivo uporabljati v tistem pomenu, ki obstaja v skladateljski teoriji H. Cowella. (To potrjuje tudi obsežna razprava o p. v ‹JON›, 221–224, v kateri ni moč pojasniti nobenega drugega primernega pomena pojma.)

GL: agregat (D 1), akord, večgrozdje, poliharmonija, protiakord, vertikalna zvočnost.

PRIM: biakord, politonaliteta, resonančni akord .

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!