ORGANIZIRANI ZVOK

ANG: organized sound; FR: son organisé.

ET: Grš. órganon = orodje, naprava (‹KLU›, 519).

D: 1) »Pojem je uporabljal Varèse, da bi se izognil konotacijam ‘glasbe’.« (‹GR›, 133)

2) »Edgard Varèse (je imel) organiziran zvok za kompleks sukcesivnih akustičnih fenomenov, ki med seboj niso v nikakršnem odnosu, razen tega, da je (pri njih) treba upoštevati zvokovno ravnovesje.« (‹SLON›, 1473–1474)

KM: Obe D sta površni (še več, formulacije iz D 2 ni moč najti v nobenem od Varèsejevih spisov), zato jih je treba dopolniti z Varèsejevimi razmišljanji o o. z., izjemno pomembnem pojmu njegove skladateljske teorije. V VARÈSE 1983: 108 Varèse piše: »Glede na to, da se pojem ‘glasba’ zdi vse bolj omejen in označuje mnogo manj od tistega, kar naj bi (moral), raje uporabljam izraz ‘organiziran zvok’ ter se tako izognem večnemu vprašanju: ‘Ali je to (sploh) glasba?’. ‘Organiziran zvok’ daje večjo pozornost dvojnemu aspektu glasbe kot pa umetnosti-znanosti1, povezani z vsemi recentnimi odkritji v laboratoriju, ki nam dovoljuje upanje v popolno osvobojenje glasbe, vključujoč seveda tudi mojo lastno sedanjo glasbo kot tudi vse njene potrebe.« V povezavi z njegovo skladbo Déserts (1950–1954) za instrumentalni ansambel in magnetofonski trak, ki je sicer omenjena v ‹GR›, 133, Varèse v VARÈSE 1983a: 142 piše: »Déserts so koncipirane za dva različna medija: za instrumentalne zvoke in realne zvoke (snemane in obdelane), ki jih glasbeni instrumenti ne morejo proizvesti. Po tem, ko sem napravil koncept za delo kot celoto, sem napisal partituro za instrumente, pri čemer sem stalno upošteval njen odnos z zaporedjem zvokov, konstruiranih na magnetofonskem traku, in jih vstavil v tri različne trenutke v partituri. Svet industrije sem imel vedno za neizčrpen vir veličastnih zvokov, za neizkoriščen glasbeni rudnik. Odšel sem v več tovarn iskat zvoke, ki sem jih potreboval za Déserts, in jih posnel. Ti šumi so predstavljali surovino, iz katere so (po obdelavi z elektronskimi sredstvi) skladane interpolacije organiziranih zvokov. Partitura Déserts je sestavljena iz dveh različnih elementoGL: 1) instrumentalni ansambel, ki ga sestavlja štirinajst pihal, različna tolkala, na katera igra pet glasbenikov, in klavir kot resonančni element; 2) magnetofonski trak z organiziranimi zvoki, ki se prenašajo prek dveh kanalov s stereofonskim sistemom, z namenom, da bi se pri poslušalcu vzbudila prostorska razporeditev vira zvoka

KR: Čeprav je pojem omejen na Varèsejevo skladateljsko teorijo, je v terminologiji glasbe 20. stoletja pomemben kot eden od posebnih glasbenih nadomestkov. V tem smislu ga je mogoče uporabljati tudi izven konteksta Varèsejeve skladateljske teorije, posebno v smislu razlikovanja med konkretno in elektronsko glasbo (gl. KM elektronische Musik in musique concrete ter KR elektronske glasbe in konkretne glasbe).

GL: zvok.

1 V izvirniku je omenjen znan Varèsejev pojem »art-science«. Gl. o tem tudi VARÈSE 1978.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!