PROSTA TONALITETA = SVOBODNA TONALITETA

ANG: free tonality.

ET: Tonaliteta.

D: »(Naziv za tonaliteto), pri kateri se ohranja tonalitetno središče, vendar ne moremo zaznati nikakršne hierarhije med dvanajstimi toni, razen tonike. Tonika ohranja svojo funkcijo kot orientacija in točka gravitacije, sicer pa je vseh dvanajst tonov enako prostih in neodvisnih.« (‹JON›, 104–105)

KM: Citat v D je iz DALLIN 1957: 47–48. Tam sta omenjena tudi Allegro iz prve Šostakovičeve simfonije in Hindemithova Simfonija v Es-duru kot zgleda za p. t.

KR: V ‹JON›, 104, se bralca usmerja k dodekafoniji (tj. dvanajsttonski tehniki), verjento zaradi skorajda popolne enakovrednosti med dvanajstimi toni po D. P.t. je v tem smislu sopomenska z razširjeno tonaliteto. Vendar je v tem primeru vsakršna povezava z dvanajsttonsko tehniko povsem zgrešena.

GL: atonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonaliteta, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, prototonaliteta, prosta atonaliteta, tonaliteta.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!