SERIALIZEM

ANG: serialism NEM: Serialismus FR: sérialisme; IT: serialismo, serialità (‹BASS›, IV, 282).

ET: Serija.

D: Naziv za (domnevni) slog ali obdobje, ko se je s serialno tehniko napisala serialna glasba.

KM: V ‹CP1›, 242, se ponuja pojem »serializacija« kot »logika reda in intelekta, ki se uporablja pri posameznem ali vseh aspektih tehnike skladanja. Ta pojem se ne nanaša le na dvanajsttonsko mehaniko (»Mehanika« je seveda dvanajsttonska tehnika.) To je eden redkih primerov na anglosaškem govornem območju, pri katerem se – sicer z drugačnim pojmom – s., serialna glasba in dvanajsttonska tehnika skušajo ločiti od dvanajsttonske glasbe in dvanajsttonske tehnike (prim. tudi »dodekafonizem« v KR dodekafonije). 

KR: Pojem je uporaben, če se z njim res želi opisati poseben slog ali obdobje, v katerem sta nastali serialna glasba in serialna tehnika. Iz pripombe v KM je očitno, da se s. lahko pripiše prepoznaven odnos do glasbe oziroma da ga v razmerju do dvanajsttonske tehnike lahko razumemo celo kot logično zgodovinsko nadaljevanje v razvoju glasbe 20. stoletja.

GL: pointilizem = punktualizem, punktualizem = pointilizem, serialna glasba, serialna tehnika (skladanja) , struktura, točka.

‹BASS›, IV, 282 = vodilka k dodekafoniji in ekspresionizmu (gl. KR ekspresionizem); ‹BOSS›, 148–155; ‹GR›, 163; ‹GR6›, XVII, 162–169; ‹IM›, 348; ‹SLON›, 1489; ‹Z›, 172–181

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!