THIRD STREAM = (TRETJI TOK)

ANG: third stream, third–stream, third stream 1950; NEM: third stream, third–stream–Jazz, Synthese von Jazz und neuer Musik; FR: third stream, le troisième courant, synthèse entre le jazz et la musique contemporaine; IT: third stream, sintesi tra il jazz e la musica contemporanea.

ET: ANG = tretji tok.

D: »Pojem je skoval Gunther Schuller na predavanju leta 1957 na Univerzi Brandeis, in sicer za glasbeno zvrst, pri kateri se skozi improvizacijo ali zapisano skladbo (ali oboje) združujejo značilnosti in tehnike sodobne zahodne umetniške glasbe ter različnih etničnih in folklornih1 glasb. V osnovi tega koncepta je predstava o tem, da lahko ­katerikoli glasbi koristi konfrontacija s kakšno drugo glasbo. Na ta način se lahko skladatelji zahodne umetniške glasbe veliko naučijo tudi od ritmične vitalnosti jazzovskega swinga (D 1), medtem ko jazz glasbeniki lahko poiščejo nove zmožnosti razvoja v velikih oblikah in kompleksnejših tonskih sistemih klasične glasbe.« (‹GRJ›, II, 531)

KM: Avtor D je Gunther Schuller. Ustreznice v NEM, FR in IT, ki so v bistvu razlage ANG-izvirnega pojma, so v ‹BR›, 240–241.

KR: Ponekod se (‹FR›, 92–93; ‹GR›, 181; ‹IM›, 386; ‹SLON›, 1497) pomen pojma neupravičeno širi na vse primere, kjer se čuti vpliv jazza na glasbo 20. stoletja (Stravinski, Hindemith, Milhaud, Ravel, Debussy itn.), kar je seveda napačno, saj se t. s. po D nanaša samo na strogo specificirane slogovne značilnosti.

Le v ‹RAN›, 854–855, je iz povsem nejasnih razlogov pojem zapisan z vezajem. »Third« je pridevnik, ki stoji pred samostalnikov »stream« in je zaradi tega zapisovanje z vezajem odvečno.

Priporoča se raba izvirnega ANG-pojma kot tehničnega pojma v slovenskem jeziku.

GL: improvizacija, jazz, metaglasba, simfonični jazz, glasbe sveta.

PRIM: mainstream (jazz) = (jazz glavnega toka).

‹BASS›, IV, 536; ‹BKR›, IV, 241; ‹GR6›, XVIII, 773; ‹HI›, 476; ‹RAN›, 854–855; ‹V›, 761

1 V izvirniku se uporablja »vernacular«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!