AVTENTIČNA GLASBA

NEM: authentische Musik.

ET: Grš. authentikós = točen, verodostojen, od authéntēs = začetnik (‹KLU›, 51).

D: »Pojem, ki ga je 1951. leta uvedel W. Meyer – Eppler in po katerem za bit elektronske glasbe šteje ‘avtentična glasba’, ki jo skladatelj nudi v dokončni formi, primerni za reprodukcijo’ (MEYER-EPPLER 1954: 7) … Pojem se ni uveljavil, leta 1954 Mayer–Eppler opozarja na določene nesporazume glede pojma, zato glasbo, ki se izvaja samo z elektronskimi instrumenti, imenuje elektronska glasba. Glasbeniki, ki se ukvarjajo z elektronska glasbo, od leta 1950 uporabljajo samo pojem elektronska glasba.« (‹EH›, 36)

KM: Citat W. Meyer-Epplera stoji v tem konekstu: »Odstopanje od čisto akustične metastaze z uporabo izključno elektronskih sredstev za proizvodnjo zvoka vodi do tretje glasbene zvrsti1, katere akustično življenje začenja šele v trenutku reprodukcije. Za njo je izbran izraz električna glasba. (Pojem sintetična glasba, ki se tu in tam uvaja s polemičnimi nameni, nas vodi na stranpot, ker bi morala biti nasprotje neki ‘naravni glasbi’, ki v bistvu sploh ne obstaja. Nasprotno pa obstaja ‘sintetični govor’, npr. tisti, ki ga proizvaja vocoder. Da bi se izognili nesporazumom, lahko govorimo o ‘avtentični glasbi’ (oz. glasbi, ki jo nudi v dokončni formi, primerni za reprodukcijo). Če se tu uporablja samo elektronsko-mehanična ali čisto elektronska sredstva za proizvodnjo zvoka, potem govorimo o elektronski glasbi.« (MEYER-EPPLER 1954: 7).

KR: Trditev v D, da je Meyer-Eppler pojem uvedel leta 1951, ni dokumentirana, saj prvo razlago pojma najdemo leta 1952 v MEYER-EPPLER 1952: 133–134.

Očitno je pojem zgodovinsko pomemben v izgradnji specifične terminologije v elektronski glasbi (gl. ‹EH›, 351–352), zato ga je na tem mestu vsekakor potrebno omeniti, ne glede na to, da ni več v uporabi, tako kot npr. številni drugi pojmi, ki jih je želel uvesti Meyer-Eppler. Poleg tega je nejasna razlika med »elektronsko-mehaničnimi in čisto elektronskimi sredstvi za proizvodnjo zvoka.« (gl. D 3 in KR elektron­skih glasbenih instrumentov).

GL: elektronska glasba.

1 Iz konteksta se zdi, da je pravzaprav govora o šesti in ne o tretji glasbeni zvrsti. Meyer-Eppler namreč najprej omenja »elektrogeno glasbo«, ki nastaja z uporabo električnih glasbenih instrumentov (v t. i. »električnem orkestru« npr.), nato »električno angažirano glasbo« v kateri se izkoriščajo možnosti enostavne obdelave s hranjenjem zvoka na traku (pri običajnem snemanju v tonskem studiju npr.) Naprednejše možnosti obdelave snemanega zvoka kasneje najdemo v konkretni glasbi in v music for tape, tape music, glasba za trak Naslednja možnost je povezovanje vseh do sedaj omenjenih sredstev za oblikovanje zvoka s tradicionalnimi glasbenimi formami, npr. v skladbi Maderne Musica su due dimensioni za flavto, tolkala in elektronska sredstva za proizvodnjo zvoka v Schaefferjevi »konkretni operi-baletu«

Orphée (gl. o tem SCHAEFFER 1952: 87–111 in SCHAEFFER 1967: 70–73) in v Henzejevi »radiofonski gledališki igri« Konec enega sveta. S skrbno analizo primera lahko zaključimo, da Meyer-Eppler misli pravzaprav na a) »elektrogeno glasbo«, v katari se uporabljajo ‘električni glasbeni instrumenti’ v živi glasbi brez shranjevanja zvoka na trak, in na b) vse vrste glasbe, ki izhajajo iz možnosti obdelave zvokapo shranitvi na trak. Tretja vrsta bi bila a. g. oz. elektronska glasba.

Author