MODERN JAZZ

ANG: modern jazz; NEM: modern Jazz; IT: modern jazz, jazz moderno (gl. KR).

ET: ANG modern = moderen (prim. moderna glasba); jazz.

D: »Splošni naziv za poskuse ‘moderniziranja’ jazza, ki so se pojavili v cool jazzu okrog leta 1953 oz. za poskuse, da se s harmoničnimi, kontrapunktičnimi, zvokovnimi in oblikovnimi sredstvi jazz naredi bolj subtilen, v smislu današnje umetniške glasbe. Razvoj se je začel na Zahodni obali ZDA (San Francisco, Los Angeles). V tem West Coast jazzu, pri profiliranju katerega so sodelovali v glavnem beli glasbeniki (G. J. Mulligan, S. Rogers, J. Guiffre), je nastala elegantno-kontrapunktna … vrsta muziciranja, pogosto na temelju rafiniranih aranžmajev … Na Vzhodni obali ZDA, v New Yorku kot središču, se je razvil East Coast jazz …, bolj ekspresivna in vitalna sem v modern jazzu.« (‹HU›, 580)

KM: V ‹GRJ›, II, 117, se (pravilno) opozarja, da se pojem ne nanaša na free jazz, čeprav se je ta razvil istočasno.

KR: Ne priporočamo uporabe slovenskega prevoda pojma (»sodobni jazz«), ker je s tem lahko označen sodobni jazz v celoti (kot tudi npr. sodobna glazba), ne pa poseben slog v jazzu Zato se tudi v NEM, FR in IT uporablja izvirna ANG oblika. V ‹BASS›, Ill, 165, se uporablja IT prevod pojma, vendar v drugem, napačnem pomenu: »Pojem, s katerim se označujejo nove oblike v jazzu , ki so nastale z dozorevanjem bebopa v štiridesetih letih in pozneje.«

GL: cool jazz, East Coast jazz, jazz, progressive jazz, West Coast jazz.

‹BKR›, III, 139; ‹HI›, 295; ‹IM›, 295; ‹RAN›, 502

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!