PROPORCIONALNA NOTACIJA

ANG: proportionate notation, proportional notation, time-space notation; IT: notazione proporzionale.

ET: Lat. proportionalis = sorazmeren, iz proportio = mera, iz predl. pro = pred, za in portio = (dobesedno) primerjani del (‹KLU›, 563, 556); notatio = označenje, opazovanje, iz notare = označiti, opisati, iz nota = znak, znamenje, pisan znak (‹KLU›, 508).

D: »(Naziv za) grafično metodo za označevanje trajanja. Namesto tradicionalnega (notnega) sistema … horizontalna razporeditev znakov … predstavlja … dolžino trajanja. (Proporcionalna notacija) se uporablja kot grafična notacija, včasih pa se uporablja tudi v kombinaciji s tradicionalnimi notnimi znaki za ‘višino tona’.« (‹V›, 593)

KM: Primer za ‘grafično notacijo’ je skladba December 52 E. Browna, kjer se p. n. uporablja kot popolna ‘grafična notacija’.

V skladbi November 52 E. Browna se uporabljajo tudi običajni notni znaki v p. n.

»Izbira glasbil, ključev, tempa, dinamike (in) artikulacije … je prepuščena izvajalcu oziroma izvajalcem (če gre za ansambel).« (KARKOSCHKA 1966: 92)

KR: P. n. se ponekod imenuje tudi »časovno-prostorska notacija« (»time-space notation«), npr. v ‹GR›, 182, najbrž zato, da ne bi prišlo do zamenjave s p. n., ki se je uporabljala v menzuralni notaciji. Sicer pa je pojem »časovno-prostorska notacija« preveč metaforičen in ne preveč natančen, nevarnost zamenjave s pojmom iz menzuralne notacije pa resnično ne obstaja.

GL: grafična notacija, klavarskribo.

‹BASS›, Ill, 352

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!