LESTVICA

ANG: scale, gamut; NEM: Skala, (Ton)leiter; FR: échelle, gamme; IT: gamma, scala.

D: Naziv za katero koli sosledje, najpogosteje višin tona, ki se utemeljuje v nekem sistemu in povratno potrjuje ta sistem.

KM: Po razpadu dur-molovega tonalitetnega sistema je glasba 20. stoletja morala poiskati nove sisteme, ki bi ji lahko »služili kot pravilo« (MITCHELL 1963: 13). Učinkovitosti dur-molovega tonalitetnega sistema seveda ne bomo dosegli. Predlogi za nove lestvične sisteme (sintetične lestvice) so kratkoročnega pomena, včasih samo za eno in edino skladbo, tako da je ta kratkoročnost v temelju spremenila naravo ustvarjalnega postopka: izrazit pomen dobi zaradi omejene lestvične sistematičnosti, predurejanje gradiva, zaradi česar se pogosto omenja značilno skladanje od začetka.

Tukaj se posebno obravnavajo vse tiste lestvice, ki so uporabljane v glasbi 20. stoletja, ki se tako tudi imenujejo (razen lestvic iz izvenevropskih glasbenih kultur, ki so primarno predmet etnomuzikologije, ne pa terminologije glasbe 20. stoletja) ter pojmi, ki so popolni ali delni nadomestki za lestvično sistematičnost, čeprav se jih ne dá označiti za lestvice.

KR: Pojem se mora vedno uporabljati z atributom, ki jasno dokazuje pripadnost lestvičnim zgradbam v glasbi 20. stoletja. Drugače lahko pride do nesporazumov, npr. ko se dvanajsttonska vrsta ali katera od njenih segmentov imenuje lestvica (v BEICHE 1984: 9–10 so navedeni primeri, v katerih se uporabljajo takšni napačni pojmi). V terminologiji glasbe 20. stoletja je zelo opazno pomanjkanje ustreznih nadomestkov za lestvice. Pomanjkanje se je skušalo odpraviti na različne načine, npr. tako, da se ponovno aktivira modus kot pojem, s katerim se več ne razume starogrških in/ali srednjeveških lestvic (ali pa se jih razume le posredno), temveč vse tiste sugestije lestvične zgradbenosti v glasbi 20. stoletja, ki na noben način več ne priklicujejo dur-molovo tonalitetno zgradbenost. Prav tako se je skušalo opozoriti tudi na različne, nove pomene modusa, oz. modalne zgradbe z dodajanjem raznih predpon (neomodalnost, polimodalnost). Vse to so le predlogi, ne pa enopomenski pojmi: niti iz njih ni povsem jasno, kaj je modus. Podobno se dogaja tudi z različnimi predponami in/ali pridevniki, ki bi morali reinterpretirati tonaliteto oz. tonalitetno zgradbenost ter sugerirati stopnje njenega zanikanja ali pa novega pomena (antitonaliteta, atonaliteta, bitonaliteta, metatonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, prototonaliteta, prosta tonaliteta, suspendirana tonaliteta).

GL: alžirska lestvica, blues-lestvica, ciganska lestvica, celostopinjska lestvica = (celotonska lestvica), dvojna harmonska lestvica, enigmatična lestvica, komatska lestvica, lidijska molova lestvia, lestvica tempa, lestvica trajanja (tona), madžarska durova lestvica, madžarska molova lestvica, mikrointervalna lestvica, modus z omejenimi možnostmi transpozicije, neapeljska durova lestvica, oktatonska lestvica, orientalna lestvica, pentatonska lestvica, Prometejeva lestvica, simetrična lestvica, sintetična lestvica, ‘superlokrijska lestvica, večoktavna lestivca, večtonska lestvica, zrcalna lestvica.

PRIM: dvanajsttonska vrsta, serija, heksakord, modaliteta, modus, vrsta, pentakord, podvrsta, podserija, segment (vrste, serije), serija, sistem, tetrakord, tonaliteta, trikord, trop.

‹APE›, 262; ‹BA›, 172, 81; ‹BASS›, IV, 228–232; ‹CAN›, 169, 211; ‹CH›, 297 = »échelle (octaviante)« = »oktavna lestvica«; ‹CH›, 299 = »gamme«; ‹DG›, 522; ‹EH›, 359–360; ‹G›, 35, 41; ‹GUI›, 46 = »échelle« (poseben pomen v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe); ‹HI›, 482; ‹HO›, 318, 417–418; ‹IM›, 140, 337–338; ‹KN›, 217–218; ‹LARE›, 501, 643; ‹M›, 86–91; ‹MELZ›, II, 492–493; ‹MI›, I, 683 = »échelle« (=gl. tudi »gamme«, modus, osnovni ton); ‹MI›, II, 211–223 = »gamme«; ‹P›, 162; ‹RAN›, 728–729; ‹RIC›, IV, 125–127; ‹SLON›, 1487–1488

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!