HOT, HOT JAZZ, HOT MUSIC

ANG: hot, hot 1925, hot jazz, hot jazz 1925, hot music; NEM: Hot, einer der frühesten Jazzstile, hot Jazz, »heisser« Jazz, traditionell; FR: hot, un de premiers jazz, hot jazz, jazz »chaud« traditionel; IT: hot, uno dei primi jazz, hot jazz, jazz »caldo« tradizionale.

ET: ANG hot = vroč, pekoč; jazz.

D: 1) »V terminologiji jazza se pojem uporablja izključno za izražanje kvalitet strasti in intenzitete; navajal se je v naslovih raznih melodij, v imenih bandov, za posamezne izvajalce in za aspekte izvedbe. Uporabljali so ga v ZDA v dvajsetih letih za razlikovanje jazza od ostalih žanrov, pozneje tudi od ‘sweet’ glasbe, ki so jo izvajali komercialni plesni bandi.« (‹GRJ›, I, 539; pojem je »hot«!).

2) »Pojem za tipične značilnosti jazza na področju melodije (dirty tones) in ritma (off-beat, swing) … Kot osrednji pojem v jazzu se je od 1925 do 1935 uporabljal kot sopomenka jazza (hot music, hot style), s čemer se je hkrati poudarjala razlika od komercialne sweet music. Kot nasprotje hotu je v petdesetih letih nastal pojem cool (jazz) kot označba novega ideala v jazzu.« (‹HU›, 379; pojem je »Hot«!).

KM: NEM-, FR- in IT-ustreznice ANG-izvirnika so ponujene v ‹BR›, 236–237.

KR: Ravno prevodi v NEM, FR in IT v ‹BR›, 236–237, dokazujejo, da je prevod teh, pravzaprav sopomenskih, pojmov v slovenščino odvečen in nesprejemljiv.

GL: dirty tones (notes), jazz, off-beat, swing (D 1).

PRIM: cool jazz.

‹BASS›, II, 474 = »hot«; ‹BKR›, II, 217 = »Hot«; ‹FR›, 40 = »hot jazz«; ‹HI›, 210 = »hot, hot music«; ‹LARE›, 755 = »hot«; ‹MELZ›, II, 162 = »hot«; ‹RIC›, II, 439 = »hot«

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!