ELEKTRONISCHE MUSIK

NEM: = elektronska glasba.

KM: Pojem je priporočljivo uporabljati v premišljenih znanstvenih in strokovnih besedilih, če se misli na tisto elektronsko glasbo, ki je, kot nasprotje francoski musique concrète (gl. KR konkretne glasbe), nastajala na začetku petdesetih let v Studiu za elektronsko glasbo Zahodnonemškega radia v Kölnu (gl. STOCKHAUSEN 1963d; tudi: D 5 in zaključek KR elektronske glasbe).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!