STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO

ANG: electronic music studio; NEM: elektronisches Musikstudio, Studio für elektronische Musik.

ET: IT studio = (dobesedno) delovna soba, soba za učenje, iz lat. studium = enako, iz studere = učiti se, raziskovati (‹KLU›, 710); elektronska glasba.

D: »(Naziv za) kraj, kjer se ustvarja elektronska glasba. Velikost, cilj in oprema so lahko od studia do studia precej različni. Osnovna oprema se deli v tri skupine: 1. viri zvoka (oscilatorji, generatorji itn.); 2. predelovalci zvoka (filtri, generatorji ovonice … itn.); 3. magnetofoni.« (‹FR›, 26)

KM: D bi se lahko dopolnjevala in razširjala v neskončnost glede na tehnološki napredek, ki pa je razviden iz razvijanja in izpopolnjevanja opreme (v ‹FR›, 15, je kot samostojen pojem razložen »klasični s. z. e. g.«).

KR: Razumljivo je, da se v s. z. e. g. ne ustvarja le elektronska glasba, temveč tudi konkretna, tj. (seveda je to odvisno od opreme) tudi računalniška glasba. Vendar bi bilo vztrajanje pri takšnih pomenskih malenkostih zares pretirano, saj se je raba pojma s. z. e. g. udomačila za vse omenjene vrste glasbe, med katerimi je včasih težko, najpogosteje pa tudi nesmiselno, vztrajati pri pomenskih razlikah. (Razlika med elektronsko in konkretno glasbo je zgodovinska (gl. KM konkretne glasbe), razlika med elektronsko in računalniško glasbo pa naj bi temeljila na čistosti uporabe analogne oziroma digitalne tehnologije, kar je skorajda nemogoče izpeljati.)

V ‹EH›, 331, se omenja »elektronisches Studio« kot okrajšava. Če jo že uporabimo, ­moramo biti pozorni na to, da je v slovenščini uveljavljen pojem elektronski studio, čeprav je pravilneje elektronski, ne pa elektronski studio (gl. KR elektronski studio). [V hrvaškem izvirniku obstaja tudi geslo »elektronički studio«, vendar v slovenščini zmeraj uporabljamo samo pridevnik »elektronski«, ko govorimo o zvrsti glasbe in z njo povezanih pojmih, zato slovenska ustreznica tega gesla, ki bi se sicer glasila »elektronski studio«, ni uvrščena v prevod. Op. prev.]

V vsakem primeru je nujno razlikovati s. z. e. g. in tonski studio.

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba, elektronska glasba, konkretna glasba = (musique concrète), računalniška glasba = avtomatska glasba.

PRIM: tonski studio.

‹GR6›, VI, 108; ‹MGG›, XVI, 59–62

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!