KOLEKTIVNA IMPROVIZACIJA

ANG: collective improvisation; NEM: kollektive Improvisation; FR: improvisation collctive.

ET: Lat. collectivus = zbran, od colligere = zbrati, zbirati, od cum = z in legere = brati (‹KLU›, 395, 390); improvizacija.

D: Naziv za podzvrst skupinske improvizacije v kateri, poleg profesionalnih glasbenikov, obvezno sodeluje tudi občinstvo.

KM: Vključevanje občinstva v izvedbeni postopek je pogosto v glasbi 20. stoletja, še posebej v tistih skladbah, ki raziskujejo možnosti improvizacije. Tako se v D 1 akcijske glasbe opozarja na možnost vključevanja občinstva, sploh v mixed media in v happeningu. V D 2 performansa se opozarja na razliko med performansom in happeningom, ki temelji na tem, da v performansu občinstvo le opazuje/posluša, ne vključuje pa se v dogajanje tako kot v happeningu. V D 2 glasbe 20. stoletja se omenja improvizacija z občinstvom v nekaterih delih F. Rzewskega in C. Cardewa. V D 2 multimedije se omenja skladba The Maze (1967) L. Austina, v realizaciji katere prav tako sodeluje občinstvo. V D premičnega koncerta se prav tako omenja specifična funkcija občinstva v skladbi Versuch für Alle (1969) E. Karkoschke, v kateri je s posebno partituro definirano sodelovanje občinstva. Vloga občinstva v Xenakisovi strategijski glasbi je prav tako specifična (gl. D 2 in KR strategijske glasbe). Podobno vlogo ima tudi v Pouseurovi/Butorovi operi Votre Faust (1961–1967), kjer se z glasovanjem določa usoda protagonistov. Občinstvo je poseben korektiv v prosti improvizaciji Globokarjeve skupine New Phonic Art (gl. D 5 imrpovizacije), čeprav vanjo ni neposredno vključeno.

KR: Ravno glede na vse različne načine vključevanja občinstva v izvedbo, ki so navedeni v KM, je kolektivno improvizacijio koristno – v smislu – D razlikovati od skupinske improvizacije, katere pomen se omejuje na ­improvizacijo profesionalnih improvizatorjev brez neposrednega odnosa do občinstva, prav tako v jazzu in v jam sessionu npr. (gl. D skupinske iprovizacije). Kolektivna improvizacija je lahko tudi prosta improvizacija, odvisno od vrste predloge za improviziranje (gl. D in KR proste improvizacije), vendar zelo redko – če pa že, potem je to najpogosteje v happeningu, zaradi njegovega provokativnega odnosa do občinstva (gl. KR happeninga).

GL: akcijska glasba, happening, improvizacija, intermedia (atr) = mixed media (art) = multimedia (art), kontorolirana imrpovizacija, performans, premični koncert, prosta improvizacija.

PRIM: skupinska improvizacija, kolektivna skladba.

‹GRJ›, I, 232; LEVAILLANT 1981

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!