NEOMODALITETNOST = (NOVOMODALITETNOST) = (NOVOMODALNOST)

ET: Predpona neo- iz grš. néos = nov, prevaja se kot novo-; modalitetnost.

D: Naziv za novo kvaliteto, lastnost, značilnost modalitetnosti.

KR: Glede na to, da modalitetnost vsebuje dve sopomenski priponi (mednarodno -iteto in njeno ustreznico -ost), pojma ni treba uporabljati (gl. KR modalitetnosti), predvsem zato, ker pojem s predpono novo- ni upravičen.

GL: (modalitetnost) = (modalnost), modus.

PRIM: neomodaliteta, neomodalnost, (polimodalitetnost) = (polimodalnost).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!