STROJNA GLASBA

ANG: machine music; NEM: Maschinenmusik.

D: »(Predvsem naziv za) glasbo, ki na programski način (glorificira in) opisuje stroje. V 20. stoletju je strojna glasba postal aktualna v naslovih skladb, kot so npr. Pacific 231 (A. Honegger), Die Messe des Maschinenmenschen (B. Stürmer), Machinist Hopkins (M. Brand), Pesem motorjev (L. Weiner) idr. Konkretno glasbo kot glasbo šuma sta napovedala veliko prej Manifesto dei musicisti futuristi (1911) in La Musica futurista. Manifesto tecnico (1911) F. B. Pratella. Vendar je šele prek Edgarda Varèsea … po letu 1920 neprogramska, substicialna strojna glasba prišla v prvi plan.« (‹EH›, 199)

KM: Seveda je primerov za s. g. veliko več, kot je omenjenih v D, npr. Zavod (1926) A. V. Mosolova, Ballet méchanique (1923–1924) G. Antheila (‹FR›, 50; ‹SLON›, 1463) itn. V MACHLIS 1961: 155–157 se s. g. povezuje z »urbanizmom«, ki naj bi predstavljal slog in/ali gibanje.

KR: Povsem nenavadna je omemba konkretne glasbe v D, saj lahko ima s. g. zvezo z njo samo od daleč. Pomemben pa je tu zapis: avtor D ni uporabil »musique concrete«, ki se na NEM-govornem območju, pa tudi drugje, piše kot v izvirni FR-obliki, ko mislimo na konkretno glasbo v ožjem pomenu (gl. KR konkretne glasbe). Sicer bi s. g. lahko zares predstavljala podvrsto konkretne glasbe, če bi s tem pojmom razumeli vse vrste glasbe, ki posnemajo ali uporabljajo naravne zvoke in šume, vendar bi bil potem pojem neomejen (gl. npr. D 1 in KR realizma, glasbenega).

Pravilni pomen pojma je zmeraj najbolje povezovati z italijanskim glasbenim futurizmom in njegovimi neposrednimi »potomci«. To pa so vsi omenjeni primeri.

GL: bruitizem, futurizem, intonarumori, kromatična lestvica, organizirani zvok, rumorarmonio = russolofon, russolofon = rumorarmonio.

PRIM: glasba šuma, hrupa.

‹JON›, 154

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!