BLUES LESTVICA

ANG: blues scale; NEM: Blues-Tonleiter.

ET: Blues.

D: »(Naziv za) hibridno lestvico z značilnostmi frigijskega modusa in durove lestvice. Melodično se pogosto uporablja z eno ali več alteriranimi notami, ki so označene nad črtovljem, harmonično je najpogosteje identična durovim lestvicam

(‹JON›, 37)

KM: V ‹FR›, II, se ponuja enopomenski red tonov, poleg tega se omenja, da se »lahko izberejo različni akordi za harmonizacijo stopinj lestvice. Jazz glasbeniki navadno izberejo le nekaj izmed teh tonov kot primarni temelj za improvizacijo na dano melodijo.

V ‹M›, 538, najdemo samo možnost alteriranja tretje in sedme stopnje.

Ambigvitetno razlaganje b. l. izhaja iz različnih razumevanj blue note(s), ki se v jazzu ne morejo zreducirati na en lestvični sistem.

KR: Pojem se ne ujema z besedotvornimi navadami v slovenskem jeziku, ker bi bilo treba iz samostalnika blues narediti pridevnik pred lestvico (blues ima v ANG funkcijo pridevnika pred samostalnikom »scale«). »Bluesna« ali »blueska« lestvica nista sprejemljivi rešitvi, medtem ko je »bluesovska« v uporabi, vendar pojav opredeljuje kakovostno, ne stvarno, kar ni prav. Zato bi morali uporabljati navedeno obliko pojma.

GL: blue note(s) , blues, jazz, lestvica.

‹BASS›, I, 366 = »blue«; ‹GRJ›, I, 120

error: Content is protected !!