MODUS Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI TRANSPOZICIJE

ANG: mode of limited transposition(s); NEM: Modus mit begrentzer Transpositionsmöglichkeit; FR: mode à transpositions limitées; IT: modo à transposizioni limitate.

ET: Modus; transpozicija(vrste, serije).

D: »(Naziv za) moduse, ki se formirajo v več simetričnih skupinah, pri čemer je zadnja nota vsake skupine vedno ‘skupna’ s prvo noto naslednje skupine.« (MESSIAEN 1944: 51)

KM: Modusi z omejenimi možnostmi transpozicije so eden izmed tipičnih pojmov v skladateljski teoriji O. Messiaena (gl. dodana vrednost in neretrogradni ritem). On jih leta 1928 uprabi pri skladanju kot rezultat predurejanja gradiva, oz. parametra višine tona.

Po merilu omejenosti transpozicije je Messiaen določil sedem modusov (z ležečimi oglatimi oklepaji so označene »simetrične skupine«):

KR: Modusi z omejenimi možnostmi transpozicije so tipičen pojem, v katerem se modus v glasbi 20. stoletja ne uporablja v svojem izvirnem pomenu, temveč kot naziv za eno vrsto lestvične sistematičnosti, ki nima veze z dur-molovo tonaliteto (prim. sintetične lestvice). Na podoben način se uporablja tudi trop, ker sta trop in modusi z omejenimi možnostmi transpozicije po funkciji, tj. kot rezultat predurejanja gradiva oz. parametra višine tona, podobni dvanajsttonski vrsti, seriji (čeprav niti eden izmed modusov z omejenimi možnostmi transpozicije ne vsebuje dvanajst tonov).

V prevod modusov z omejenimi možnostmi transpozicije so namenoma vstavljene »možnosti«, da bi s tem bil poudarjen restriktivni moment, ki je Messiaenu bil tako pomemben (prim. »charme des impossibilités = šarm nemogočega« v MESSIAEN 1944: 5–6; ta formulacija se pogosto pojavlja v Messiaenovih spisih).

V D je »skupina« izvirni Messiaenov naziv, čeprav tukaj – po teoriji dvanajsttonske tehnike – gre za segment (kakor je to tudi omenjeno v ‹JON›, 170–171), Skupina ima namreč v teoriji serialne glasbe poseben pomen (gl. skupina, skupinska skladba).

Pri skladateljskih teorijah se je treba držati izvirne terminologije, sploh če gre za tako vplivno teorijo, kot je Messiaenova (gl. dodano vrednost, neretrogradni ritem).

GL: lestvica, modus, parameter, predurejanje gradiva.

PRIM: celostopinjska lestvica = (celotonska lestvica), dvanajsttonska vrsta, serija, vrsta, serija, sintetična lestvica, trop.

‹G›, 47; ‹GR›, 123; ‹P›, 189

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!