SKUPINSKA IMPROVIZACIJA

AN: group improvisation; NEM: Gruppen­imrovisation.

ET: skupina, skupinska skladba; improvizacija.

D: Naziv za improvizacijo v kateri je udeleženo večje število profesionalnih glasbenikov.

KR: V D je poudarjeno »profesionalnih glasbenikov«, ker se v tem Pojmovniku skupinska improvizacija razlikuje od kolektivne improvizacije, v kateri se računa tudi na sodelovanje občinstva (gl. D, KM in KR kolektivne omprovizacije).

GL: improvizacija, nadzorovana improvizacija, prosta improvizacija.

PRIM: kolektivna improvizacija.

‹V›, 289 = gl. tudi performans = (izvedba)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!