ART ROCK, UMETNOSTNI ROK

ANG: art rock (music).

ET: ANG art = umetnost; rock, rock glasba.

D: »(Naziv za) podzvrst rock glasbe za katero je značilna uporaba večjih glasbenih oblik in bogatejše harmonije od tistih, ki so v splošni rabi v glavnini popularne glasbe. Nekateri ansambli, ki delujejo v tej zvrsti, so si prisvojili dela orkestralnega repertoarja (npr. Slike z razstave Musorgskega, ki so jih aranžirali Emerson, Lake in Palmer), medtem ko druge uporabljajo splošna formalna načela umetnostne glasbe (npr. sonatna oblika v skladbi Close to the Edge skupine Yes). Art rock je sopomenka progresivnemu rocku, nastalemu v poznih sedemdesetih letih.« (‹RAN›, 56)

GL: rock, rock glasba.

PRIM: progresivni rock, progresivna rock glasba.

error: Content is protected !!