ANTITONALITETA

ANG: antitonal(ity) – samo pri Stravinskem (STRAVlNSKI 19703: 52).

ET: Grš. pred. antí = nasproti, tudi kot predpona anti- = proti- (‹DE›, 39). tonaliteta.

D: Glede na ET enako kot atonaliteta (gl. KM in KR).

KM: »’Antitonalitetni’ so … tisti skladateljski posegi v tonalitetno strukturo, ki ustvarjajo napetost v trozvoku z dodajanjem sekundnih intervalov, ki kvinto rahljajo z dodajanjem tritonusa, s katerim mešajo hierarhijo dura in mola, ki favorizirajo določeno kvazi-tonalitetno središče brez hierarhije med toniko, subdominanto in dominanto, na kratko: vsi posegi, ki favorizirajo odnose med intervalnimi vrednostmi, ki eksplicitno izpodbijajo tonalitetno sestavnost. O ‘atonalitetnih’ postopkih je mogoče govoriti takrat, ko je povsem nemogoče razkriti tonalitetno ogrodje in zategadelj ni mogoče imenovnje s katero koli refleksijo o tonalitetni sestavnosti.« (‹GL›, 56)

KR: Ne glede na to, da sta predponi a- in anti- sopomenki po svoji funkciji nasprotovanja, je potrebno razlikovati med a. inatonaliteto, na katero se navezuje KM, predvsem zato, ker številni skladateljski posegi v tonaliteto, ki privedejo do razširjene tonalitete, to še kako potrjujejo. (gl. KR razširjene tonalitete)

GL: atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonaliteta, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, svobodna tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, protitonaliteta, svobodna atonaliteta, tonaliteta.

error: Content is protected !!