REPETITIVNA GLASBA

ANG: repetitive music; FR: musique répétitive.

ET: Lat. repetitus = ponovljen, iz repetere ponavljati, iz predpone re-, ki označuje ponavljanje, in petere = posegati za čim, iskati (‹KLU›, 594, 585).

D: 1) Naziv za vrsto minimalne glasbe, ki temelji predvsem na repetitivnih procesih, tj. na vztrajnem ponavljanju določenih melodičnih in/ali ritmičnih obrazcev.

2) »(Po tem, ko so se) radikalno odcepili od … nedeterminacije, ki si jo je izmislil John Cage, ter od splošne nepovezanosti (diskontinuiranosti) serialne glasbe, so se skladatelji ‘repetitivne glasbe’, Terry Riley, Steve Reich in Phil Glass, priključili (postopkom minimalne glasbe) La Monte Younga. Pri njem so odkrili tisto, kar jih je privedlo do … posplošitve načela repeticije, ‘ostinata’, kar se kaže v (vztrajnem ponavljanju) melodične, harmonske in/ali ritmične formule. Značilnost ‘repetitivne glasbe’ je po eni strani … skrajna ekonomičnost rabljenih sredstev in po drugi podrejanje gradiva – skoraj izključno tonalitetnemu ali modusnemu – čim bolj postopnim postopkom variiranja. Npr. v In C (1964) Terryja Rileyja morajo izvajalci od 45 do 90 minut ponavljati 53 melodičnih in ritemskih formul.« (‹BOSS›, 143)

KR: »Formule« v D 2 so dobesedno prevedene iz FR izvirnika, glede na KR formule pa bi bilo bolje uporabljati »obrazce« (kot v D 1), ker se formula v D 2 pomensko nikakor ne sklada s tem pojmom v Stockhausenovi skladateljski teoriji.

D 2 je navedena kot dopolnitev D 1, ker je obdelava pojma v ‹BOSS›, 143–145, edina, ki dokazuje njegovo popolno legitimnost, tj. naziv za specifično vrsto minimalne glasbe. Ponujeni primeri iz D 2 ne pokrivajo najožjega in najbolj natančnega pomena pojma, ki se nanaša na zgodnje repetitivne skladbe Phila Glassa, npr. Music In Fifths (1969). Pojem je torej najbolje uporabljati za poimenovanje značilnosti zgodnje Glassove minimalne glasbe in ne kot sopomneko za minimalno glasbo.1

O r. g. kot »sistemski glasbi« v ‹GR6›, XVIII, 481, prim. KR minimalne glasbe.

GL: fazni zamik (D 2) = modulacija faze, postopni proces.

PRIM: meditativna glasba, minimalna glasba.

1 V ‹GL›, 85, so natančno navedene vrste repetitivnih procesov, med katerimi je, kar zadeva r. g. v smislu, ki se ga tu priporoča uporabljati, posebej pomembna vrsta pod t. 3: »Aditivno ali subtraktivno ponavljanje zadanega osnovnega vzorca, tj. dodajanje ali odvzemanje tonov ali akordov

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!