PRAVOKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

ANG: square wave; NEM: Rechteckschwingung; FR: onde rectangulaire; IT: onda quadra.

ET: Ton.

D: »(Naziv za) vrsto pulznega vala, ki ga proizvaja generator pravokotnega nihanja, tona, zvoka, vala, katerega zgornji in spodnji rob sta v razmerju 50: 50 (50 %). Zvočni spekter pravokotnega nihaja vsebuje vse neparne parciale, ki so s temeljnim tonom v razmerju 1: 3: 5 … Njihova amplituda se namreč niža s proporcionalno rastjo frekvence. (Tretji parcial ima trojno frekvenco glede na temeljni ton, vendar le tretjino njegove amplitude.)

Zaradi bogatega spektra parcialov pravokotni ton zveni trdo, svetlo, skoraj ostro. Zelo je primeren (tako kot žagasti nihaj, ton, zvok, val) kot izhodišče za subtraktivno sintezo zvoka.« (‹EN›, 183–184)

KM: Ob pridevniku »pravokotni« so navedeni nihaj, ton, zvok in val zato, ker je v literaturi njihova raba enakopravna in so v tem kontekstu sopomenski. Naziv »pravokotni« prihaja iz ponazoritve p. n. z osciloskopom; vrsta nihajev ustvarja val; ton in zvok razumeta slušno zaznavanje teh nihajev oziroma vala.

GL: elektronska glasba, generator pravokotnega nihanja, tona, zvoka, vala, pulzni val, ton, zvok.

PRIM: žagasti nihaj, ton, zvok, val, sinusni nihaj, ton, valovanje, trikotni nihaj, ton, zvok, val = (deltasti nihaj, ton, zvok, val).

‹DOB›, 201; ‹EH›, 276–277; ‹EN›, 191; ‹FR›, 86; ‹HU›, 75–76; ‹JON›, 293; ‹POU›, 200; ‹RIC›, II, 124

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!