GENERATOR(JI)

ANG: (electronic) generator; NEM: Generator, Niederfrequenzgenerator (v. KM), Tonfrequenzgenerator, Tongenerator, FR: générateur (de sons), IT: generatore (elettronico).

ET: Lat. generator = roditelj, stvarnik, tvorec, iz generare = rojevati, ustvarjati, iz genus = vrsta, spol (‹KLU›, 257).

D: Skupni naziv za vse naprave, ki proizvajajo (električno) napetost, nihaje, valove, ton, zvoke, šume.

KM: V ‹EH›, 115, 356, se opozarja, da je g. praktična okrajšava »generatorja frekvenc tona« (= »Tonfrequentzgenerator«). »Frekvence tona« so vsekakor tavtologija. V ‹RUF›, 520, je navedeno »generator tonov (= »Tongenerator«) kot nadaljnja okrajšava»Tonfrequentzgenerator«, v ‹HI›, 480, pa je naveden »Ton(frequenz)generator in njegova povsem nerazumljiva sopomenka »Niederfrequenzgeneratoren« (= »generatorji nizkih frekvenc«), g. namreč ne generirajo samo nizkih frekvenc.

V ‹EH›, 239, se skuša poudariti razliko med g. in oscilatorjem, vendar sta ta dva pojma v terminologiji elektronske glasbe praktično sopomenki (‹DOB›, 120; ‹EN›, 164, ‹M›, 61, ‹RUF›, 379; ‹V›, 549).

KR: V ‹CP1›, 239, je navedeno, da je g. vir zvoka vseh tipov elektronskih signalov razen sinusnih valov. To je, seveda, napačno, ker generator sinusnega nihaja, tona, vala lahko generira tudi tak signal.

GL: elektronska glasba = generator belega šuma, generator ovojnice, generator žagastega nihaja, tona, zvoka, vala, generator pravokotnega nihaja, tona, zvoka, vala, generator sinusnega nihaja, tona, vala, generator naključja (D 1), generator trikotnega nihaja, tona, zvoka, vala, RC-generator.

PRIM: oscilator(ji).

‹BASS›, II, 124; ‹BKR›, II, 111; ‹CH›, 299; ‹EN›, 91; ‹FR›, 34; ‹HO›, 419; ‹HU› 71–72; ‹P›, 75; ‹RIC›, I, 124; ‹HU›, 325; ‹V›, 263–264.

Author

Dodaj odgovor