COOL JAZZ

ANG: cool jazz, cool jazz 1948; NEM: cool Jazz, Cool Jazz, »kühler« Jazz; FR: cool jazz, jazz »froid«; IT: cool jazz, jazz »freddo«.

ET: ANG cool = hladen; jazz.

D: 1) »(Naziv za) smer, vezana za modern jazz, ki je okrog leta 1950 nastala iz bebopa, v glavnem na pobudo belih glasbenikov, ki so se zoperstavili hot jazzu in off beat ritmu (nekonvencionalni ritmiki). V komornem, dinamično uravnoteženem linearnem muziciranju se improvizacija umika pred vplivom tehnik skladanja sodobne umetniške glasbe.« (‹HI›, 106)

2) »Pojem, ki se uporablja za različne sloge v modernem jazzu, tiste, ki so pridušeni, umirjeni ali čustveno hladni. Veljalo je, da se izvajalci v tem slogu čustveno distancirajo od svojega ustvarjanja: sami glasbeniki so nasprotovali tej oznaki, ker je njihova glasba prav tako zahtevna v izvedbi kot tudi drugi slogi v jazzu in ni mišljena kot zloraba čustev.« (‹GRJ›, I, 244)

KR: Ustreznice v NEM, FR in IT kot prevodi ANG-pojma so v ‹BR› 234–235. Raba izvirne ANG-oblike je vsekakor priporočljiva.

GL: bebop = bop = rebop, bossa nova, East Coast jazz, jazz, Kansas City jazz, moderni jazz.

PRIM: hot, hot jazz, hot music.

‹BASS›, I, 672; ‹BKR›, I, 272; ‹MELZ›, I, 353; ‹GR6›, IV, 714; ‹P›, 154–155; ‹RAN›, 201; ‹RIC›, I, 536

error: Content is protected !!