ELEKTROAKUSTIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

ANG: electroacoustic musical instruments, electroacoustic instruments; NEM: elektroakustische Musikinstrumente, elektroakustische Instrumente, elektroakustische Musizierinstrumente; FR: instruments electro-acoustiques; IT: strumenti elettro-acustici.

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); grš. akustikós = ki pripada poslušanju, od akū´ein = slišati (‹KLU›,17); lat. instrumentum = naprava, pripomoček, iz instruere = graditi, prirediti (predl. in = v, na in struere = zlagati, naslojevati, uravnati, prilagoditi – (‹DE›, 533; ‹KLU›, 329, 334).

D: 1) »(Naziv za) skupino glasbenih instrumentov, na katerih se ton proizvaja z elektroakustičnimi sredstvi, zvok se širi prek zvočnika. V nasprotju z električnimi instrumenti se na elektroakustičnih instrumentih posamezni toni formirajo samostojno ali z že obstoječimi zvoki spreminjajo jakost, barvo, višino in trajanje.« (‹MELZ›, I, 517)

2) »Elektroakustični instrumenti so grajeni kot navadni glasbeni instrumenti, le da imajo tudi … mikrofone z ojačevalniki in zvočniki. Z njimi lahko ojačamo nezadostno jakost ali pa obogatimo zvok1 … Sem sodi tudi obelava človeškega glasu, ki je predhodno posnet … z mikrofonom, vokoderjem.« (MEYER-EPPLER 1954: 6)

KM: V ‹EH›, 74, se omenja, da se pridevnika »električni«/»elektronski« v praksi eksaktno ne razlikujeta, zato se predlaga naslednja, zelo natančna in pomembna razlikovalna opredeliteGL: »kot elektronski se označujejo tisti elektrotehnični procesi, v katerih se uporabljajo elektronske cevi, ionske cevi ali … tranzistorji. Torej govorimo npr. o ‘električni amplifikaciji’, medtem ko bi bilo prav na tem mestu ustrezneje uporabiti naziv ‘elektronska amplifikacija’. Naziv ‘električna kitara‘ (kot tudi ‘električni bas’ – op. N. G.: gl. D 1 električnih glasbenih instrumentov) je pravilen.« Gl. KR električne kitare.

KR: D 1 dobro poudari razliko med električnimi glasbenimi instrumetni in e. g. i. Vendar so e. g. i. tu sopomenka za elektrofone, kar ni sprejemljivo (gl. KR električnih glasbenih instrumentov). V D 1 je nejasno, kaj razumemo s formulacijo »toni, ki se samostojno formirajo«: Toni se nikoli ne morejo samostojno formirati, ampak jih vedno ustvarja kakšen akustični ali elektronski generator in/ali oscilator. Vprašljiva bi morala biti tudi razlika med tonom in zvokom v D 1, vendar so ti pojmi očitno naključno uporabljeni, tj. ne glede na njihov natančen pomen v akustiki glasbe.

V ‹FR›, 25, se elektroakustika definira kot znanost o kombiniranju električnih in akustičnih procesov, ki so posledica pojmov, kot sta mikrofon ali zvočnik. Po tej omejitvi bi bili e. g. i. vsi tisti instrumenti, pri katerih se za proizvajanje zvoka uprabljajo mikrofoni in odmevniki, kot se, med drugim, trdi tudi v D 2, medtem ko je skrajno vprašljiv primer z obdelavo človeškega glasu z vokoderjem. Vendar se v ‹FR›, 25, vztraja pri procesih, ne pa pri proizvajanju; in če se zato držimo predlaganega omejevanja, izpade,da je število e. g. i. (v tem, ožjem smislu) dokaj omejeno. Tudi glede na omejenost pojma »elektrofoni« (gl. KR električnih glasbenih instrumentov) se bodo tu vsi instrumenti (razen električnih glasbenih instrumentov v pomenu D 2) uvrstili v elektronske glasbene instrumente, tako kot v ‹EH›, 78–79, ‹FR›, 106, ‹GR›, 68, ‹GRI›, I, 654, ‹GR6›, VI, 106–107, ‹RAN›, 282–283, ‹ROS›, 86–87, in v ‹RUF›, 121–122.

PRIM: električni glasbeni instrumenti, elektronski glasbeni instrumenti.

‹EN›, 158–159 = »Musikinstrumente«; ‹GR›, 68–69; ‹L›, 277; ‹M›, 61

1 V izvirniku je »Klang«, o razliki med NEM- pojmoma »Schall« in »Klang« gl. D 1-3 in KM zvoka.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!