NOVA ROMANTIKA = (NOVI ROMANTIZEM)

ANG: new romanticism.

ET: FR romantisme iz lat. Romanus = rimski, iz Roma = Rim; FR roman, iz staroFR romanz = dobesedno: knjiga, napisana v FR; v prenesenem pomenu pridevnik = poln domišljije, vzdušja (atmosfere) (‹KLU›,604–605).

D: »Pojem je zapleten podobno kot neoklasicizem. Nastal je v sedemdesetih letih v Združenih državah Amerike z namenom, da bi se opisala vrnitev mnogih skladateljev k širokim, mehkim gestam, velikim oblikam (formam), standardnim vrstam, včasih pa tudi diatonični harmoniji. Vendar bi se prav tako lahko uporabljal kot naziv za vztrajanje pri subjektivnem izrazu v La Jeune France leta 1936 ali kot izraz, ki ga je istega leta vsililo Sovjetsko društvo skladateljev.« (‹GR›, 127–128)

KR: Pomen pojma izven konteksta določenih pojavov v ameriški glasbi v sedemdesetih letih, kar je predlagano v drugem delu D, je treba zavreči (prim. neoromantika; socialistični realizem). Treba ga je torej omejiti na tisto, kar je predlagano v prvem delu D, v tem smislu je deloma sopomenski z novo preprostostjo (ki je sicer »specialiteta« NEM-govornega območja).

GL: nova preprostost = (neue Einfachheit), postmodernizem.

PRIM: neoromantika.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!