CLAVIVOX

ANG: clavivox; NEM: Clavivox.

ET: Srednjeveško lat. clavis (množina: claves) = tipka, (-e), iz lat. clavis = ključ. Razvoj pomena iz srednjeveške latinščine lahko pojasnimo s funkcionalnim dojemanjem tipk na glasbilu: tipke (claves) so rabile za odpiranje in zapiranje dotoka zraka na orglah. Pozneje se je pomen razširil na vsa glasbila, na katerih s tipkami zavibrirajo strune. (‹KLU›, 375); lat. vox = glas.

D: »(Naziv za) enoglasni elektronski glasbeni instrument s tipkami, ki ga je skonstruiral R. Scott v začeku sedemdesetih let. Ton se proizvaja na poseben fotoelektričen način, zvok je podoben glissandu.« (‹RUF›, 84)

GL: elektronski glasbeni instrumenti

(‹GRI›, I, 431)

error: Content is protected !!