ROTACIJA (VRSTE, SERIJE)

ANG: rotation; NEM: Rotation.

ET: Lat. rotatio = vrtenje, iz rotare = vrteti se, iz rota = kolo (‹KLU›, 606); serija.

D: »(Naziv za) sistematično … preurejanje (elementov) zadane vrste (ali serije ) …, ki je doseženo z uporabo enega dejavnika (npr. z drugo noto v vrsti ali seriji) ali z več dejavniki (npr. začenši z drugo noto v vrsti ali seriji, nadaljujoč z vsako drugo noto) ali po serialno ujemajočem se načrtu.« (‹FR›, 76)

KR: D (kjer bi bilo »noto« bolje zamenjati s »tonom«) povsem nejasno pojasnjuje postopek, predvsem zato, ker ne razlikuje r. od permutacije. Na to razliko se natančno opozarja v EIMERT 1964: 136: »3 tone lahko premestimo šestkrat. Pri figuri s tremi tonskimi točkami dobimo pri obratu do 3590 6 položajev rotacije s 6 različnimi, ciklično zamenljivimi zaporedji tonov. 10 tonov lahko premestimo milijonkrat; pri figuri z desetimi tonskimi točkami dobimo rotacijo iz 90 različnih zaporedij tonov. Rezultati rotacije so: pri 3 tonskih točkah 6 različnih zaporedij tonov, pri 4 tonskih točkah 12, pri 5 20, pri 6 30, pri 7 42, pri 8 56, pri 12 132, pri n tonskih točkah n’ (n–1) različnih zaporedij tonov.« Rezultati r. so torej občutno bolj omejeni od rezultatov permutacije.

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, modus (v posebnem pomenu), vrsta, predurejanje gradiva, serija, serialna tehnika (skladanja), serialni postopki.

PRIM: permutacija (vrste, serije).

‹G›, 45

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!