KANSAS CITY JAZZ

ANG: Kansas City jazz, Kansas-City-jazz; NEM: Kansas-City-Jazz; FR: Kansas City Jazz, Kansas City jazz, Kansas-City-jazz; IT: Kansas City jazz, Kansas-City-jazz, stile Kansas City.

ET: Kansas City = mesto v ZDA; jazz.

KR: »(Naziv za slog v jazzu, ki so ga) med letoma 1925 in 1935 v Kansas Cityju … razvili orkestri Andyja Kirka, Jaya McShanna, Bennyja Motena in Counta Basieja … Nasproti kolektivni improvizaciji New-Orleans-sloga je za Kansas-City-Jazz značilno muziciranje, v katerem se solistični parti spremljajo s t. i. riffi … Teme so zelo jedrnate, enostavne, pomembno vlogo pa ima blues, ki dobiva obliko boogie-woogiea. Kansas-City-Jazz je pomembna slogovna faza, ki pripravlja razvoj sodobnega jazza … ter bebopa in cool jazza.« (‹MELZ›, II, 300; ‹HI›, 229)

KR: Ortografija s vezaji je redkejša od tiste brez, se pa lahko obe uporabljata enakovredno.

Kolektivno improviazcijo v D je boljše nadomestiti s skupinko improvizacijo ker se v tem Pojmovniku ti dve vrsti improvizacije skušata pomesko razllikovati. Ne ena ne druga pri tem ne sodita v prosto improvizacijo.

GL: bebop = bop = rebop, blues, boggie-woogie, vool jazz, jazz, riff.

‹BASS›, II, 629 = »Kansas City, stile«; ‹BKR›, II, 273; ‹FR›, 46–47; ‹GRJ›, I, 624; ‹HO›, 529; ‹HU›, 438

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!