ELEKTROAKUSTIČNE ORGLE

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); grš. akustikós = ki pripada poslušanju, iz akū´ein = slišati (‹KLU›,17); orgle.

D: »Prototip elektroakustičnih orgel je leta 1906 izdelal Američan Th. Cahill. Instrument, ki ga je poimenoval telharmonium (telharmonij = dinamofon – op. N. G.), ni proizvajal zvočnih valov z nihanjem zraka v instrumentu, temveč z vrtljivimi generatorji; ti so ustvarjali električne impulze, katerih frekvenca je bila analogna glasbenim nihajem …« (‹MELZ›, I, 517)

KM: V D dinamofona = telharmonija se dinamofon uvršča med elektronske glasbene instrumente. Problem uvrščanja instrumentov med električne glasbene instrumente, elektroakustične glasbene instrumente in/ali elektronske glasbene instrumente se ­zaostruje do skrajnih meja, saj se v nadaljevanju gesla v ‹MELZ›, I, 517–518 kot nadaljnje vrste e. o. navaja npr. Hammondove orgle in Welteove svetlobne orgle, ki so v ‹HI›, 143, urščene med elektronske glasbene instrumente (gl. D 1 elektronskih glasbenih instrumentov).

KR: Geslo v ‹MELZ›, I, 517, se glasi elektroakustične orgle. Točen pridevnik je pravzaprav »elektroakustiški«, ki izhaja iz samostalnika »elektroakustika«, ne pa »elektroakustični«. (»Akustičen« je pravzaprav isto kot »zvočen«, »sonoren«.) Niti »zvočni valovi« niso »zvočni«, ker ne »zvenijo«, ampak so »zvokovni«.

Vprašanje je, ali med elektronskimi glasbenimi instrumenti lahko jasno ločimo e. o. od elektronskih orgel.1 Zato se predlaga, da se e. o. ne ločujejo kot poseben pojem, ampak se podredijo elektronskim orglam, tako kot se elektroakustični glasbeni instrumenti uvrščajo k elektronskim glasbenim instrumentom (gl. KM elektronskih glasbenih instrumentov).

GL: elektroakustični glasbeni instrumenti, elektronski glasbeni instrumenti, orgle.

PRIM: elektronske orgle.

1 Električne orgle so sicer enake kot tradicionalne orgle, le da so na električni pogon: v ‹MELZ›, I, 516, se definirajo kot orgle, ki »imajo električni spoj med igralnikom in sapnico (električna traktura) namesto mehanske ali pnevmatske. Električna traktura temelji na elektromagnetizmu.« Po tem bi se zagotovo lahko uvrstile v elektromehanične glasbene instrumente (gl. KR električnih glasbenih instrumentov). Toda v ‹GRI›, I, 654, se električne orgle definirajo kot »določeni tipi električnih orgel, ki niso povsem elektronski. Včasih se (ta naziv) uporablja za tiste instrumente, ki vsebujejo elektroakustične ali elektromehanične elemente, da bi se razlikovali od instrumentov, v katerih je sistem za ustvarjanje zvoka iz elektronskih oscilatorjev. (Do okrog leta 1930 so pojem ‘električne orgle‘ razumeli kot tiste orgle z registri, ki so uporabljale električno energijo za premikanje delov mehanizma. Takšni instrumenti se danes imenujejo ‘orgle z električnim’ – ali ‘elektro-pnevmatskim’ – ‘pogonom’.)« Ta trditev opozarja na to, da je omenjena D iz ‹MELZ›, I, 516, zastarela. Električnih orgel v sodobnejšem pomenu, kar nakazuje ‹GRI›, I, 654, je vendarle bolje ne uporabljati, saj se z njimi povzroča splošna zmeda. Enako v ‹GR6›, VI, 110, kjer se električne orgle izenačujejo z elektronskimi orglami (gl. KM elektronskih orgel). Poenotenje klasifikacijskih pojmov torej ni doseženo niti v istovetnih virih.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!