MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC

ANG: music for tape, tape music; NEM: music for tape, tape music, (Bandmusik – gl. KR), (Tonbandmusik – gl. KR); FR: music for tape, tape music, (musique pour bande magnétique – gl. KR); IT: music for tape, tape music, (musica su/per nastro – gl. KR).

ET: ANG tape = trak (tukaj magnetofonski), music = glasba.

D: »Okrog leta 1950 v ZDA naziv za postopek z magnetofonskim trakom, ki je delno podoben snemanju z mikrofonom v konkretni glasbi, ampak uporablja električno glasbo on elektronske glasbene instrumente kot vire zvoka. Newyorški skupini za tape music so pripadali Vladimir Ussachevsky, Otto Luening, Louis in Bebe Barron. V glasbi Barronovih za abstraktne filme so bili uporabljani generatorji sinusnega tona in učinki povratne vezave. Po drugačni poti je do podobnih rezultatov prišel Kanadčan Norman McLaren v svoji ‘narisani’ filmski glasbi (risanke s sintetičnim, narisanim tonom). V Cageevem opusu nekatere dela, npr. Fontana Mix (1958), prav tako sodijo v tape music (čeprav jih on imenuje »magnet tape«).« (‹EH›, 210–211)

KR: D je povsem zmedena: »električna glasba« je pravzaprav neobstoječ pojem … Po ponujenih primerih se zdi, da se pojem uporablja kot rubriko tistig vrst glesbe, ki jih ne moremo uvrstiti v »čisto« elektronsko glasbo (oz. elektronische Musik). Bolj pravilna in natančna primera skladb Lueninga in Ussachevskega sta bila izvedena na prvem koncertu music for tape v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku 29. oktobra 1952.: Ussachevskijeva Sonic Contours, Lueningove Low Speed, Invention in Fantasy in Space (LUENING 1975: 17; ‹BOSS›, 163). Cageeva Fontana Mix (1958) ni najboljši primer, ker je grafično predlogo te skladbe možno realizirati tudi s kakim vokalno-instrumentalnim ansamblom, čeprav jo je sam Cage realiziral kot music for tape v Studio di fonologia RAI-a v Milanu. Veliko bolj znan primer je njegova skladba Williams Mix (1954) (gl. CAGE 1963: 41; LUENING 1975: 18).

Pojem naj bi se, v tako opredeljenem pomenu, uporabljal v izvirni ANG obliki, ker se tako razlikuje od glasbe za trak, ki je skoraj sopomenka elektronske glasbe in konkretne glasbe (gl. KR glasbe za trak, D 10 in t. j v KR elektronske glasbe). Zato so NEM, FR in IT pojmi, ki odstopajo od ANG izvirnika (zgoraj v okelpajih, gl. ‹L›, 272), tukaj neuporabni.

GL: citat, citatna tehnika (skladanja), elektronska glasba, kolaž, kolažna tehnika (skladanja), konkretna glasba = (musique concrète), montaža, tehnika montaže.

PRIM: glasba za trak = (music for tape, tape music).

‹BASS›, II, 127; ‹CH›, 307; CHION 1982: 8; CHION-REIBEL 1976: 43–44; ‹HO›, 75; ‹HU›, 27–29; ‹LARE›, 517; ‹RIC›, IV, 350–351

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!